Bir çok bilim adamının daha hâlâ devam eden eleştirisel bakışına karşın, sanılanın aksine astroloji günümüzde çok ciddi bir disiplin olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Birçoğumuz bilmese de astroloji bugün ezoterik disiplinler arasında en çok izlenen ve bilimsel anlamda mercek altına alınan koldur.

Aslına bakılacak olursa, Yunanca ‘astron’ [yıldız] ve ‘logos’ [yasa, düzen, bilgi] kelimelerinden oluşan ve ‘astrologia’ olarak yazılan bu sihirli sözcük, binlerce yıldır tüm çağların sanatı, felsefesi ve biliminde, kısacası kültür kavramı içinde geçebilecek her alanda inanılmaz derecede fazla sayıda izler bırakmış bir bilgeliktir. Günümüzde de birçok insanın günlük hayatının şu veya bu şekilde ayrılmaz bir parçasıdır astroloji.

Peki ama onu bu kadar özel kılan şey nedir? Astrolojinin çekiciliğinden kendimizi neden alamıyoruz? Endüstriyel devrimlere, teknolojik gelişmelere, modern fizikteki ilerlemelere ve en nihayetinde uzay çağına giriş yapmamıza rağmen, neden gizeminden hiçbir şey kaybetmeyen, hatta yıllar geçtikçe daha da güzelleşen ‘yaramaz bir kızla’ karşı karşıyayız, hiç düşündünüz mü?

Bunun cevabı, onunla şeyleri birbirinden ayırıp ötekileştirmememizdir; örneğin Jüpiter’i sadece büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi olarak görmüyor, ona bir de anlam yüklüyoruz, yani onu niteliyoruz da. İşte böylece bu ilimle mikro düzlemde kendimizi, makro düzlemde de çevremizi, kentimizi, ülkemizi ve dünyamızı tanıyıp anlamaya çalışıyoruz, kısacası doğa yasalarımızı idrak etmeye başlıyoruz. Buradan hareketle astroloji, soyut [=nitelik] ve somut [=nicelik] olanı zaman-mekân içinde eritip kombine edebilmeyi başarmış ender bir bilgi, bir bilgeliktir. Bizim bilgimiz dahilinde böyle bütüncül bir kombinasyonu yapabilen ikinci bir öğreti yoktur.

Ne var ki astroloji, öte yandan ekonomik anlamda da ciddi bir rol oynamaktadır; örneğin bugün sadece Almanya’da insanlar her 100 €’larından 8 €’larını ezoterik disiplinler altında geçen öğretilere harcamaktadır. Bunun içinde ne kadarının şarlatan ve sahtekâr olduğu bilinmemektedir, ancak gerçek sayı, tahmin edilenin çok üzerindedir. Halbuki bu denli kompleks bir bilgelik içeren ve kültür tarihimizin en önemli öznelerinden biri olmuş astroloji, bu sömürüyü hak etmiyor.

Dolayısıyla bu kursun amacı, sembolikleri doğru öğrenmenizi sağlamaya çalışmaktır. Çünkü astrolojinin olmazsa olmazı doğru tespitlerde bulunabilmektir. Bu sebeple metinler ve elektronik ortam eğitimleriyle bir çok bilgiyi evinize taşımış olacağız. Eğer astroloji; yaşamı, dinamikleri ve en önemlisi kendimizi tanımamızı sağlayacak bir anahtarsa, biz de bu kursla o anahtarı sizlere vermek gayesinde ve gayretindeyiz.


Faber est suae quisque fortunae! [Herkes kendi kaderini yazar].
Appius Cladius Caecus


Devrim Dölen & Devrim Yılmazer
       “Ve eril ve dişi olan ve ışık ile yaşamdan oluşan Tanrı-Ruh,
Şeylere biçim vermek için başka bir ruh yarattı,
Ve o, ateşin ve ruhların Tanrısı, kozmosu
çevreleyen 7 lord ortaya çıkarttı;
İnsanlar onların yöneticiliğine ‘kader’ diyorlar.”
CORPUS HERMETICUM

[D. Yılmazer, Viyana Üniversitesi Bitirme Tezi, S.6]
Astroloji Türkiye © Tüm hakları saklıdır.

Bu web sitesinin tüm tasarım, uygulama ve içerik yönetimi Zodyak Astroloji Özel Eğitim Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
Bu sitede yer alan grafik, video, makale, yazı ve bilgileri; Zodyak Astroloji Özel Eğitim Ltd. Şti. den izin almadan web siteleri, yazılı basın, bloglar, gruplar ve forumlarda yayınlayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Bu konuda İstanbul ve İzmir mahkemeleri yetkilidir.