Astroloji Haritası Çıkarın

Sitemizin bu bölümünü kullanarak basitçe astrolojik doğum haritanızı çıkarabilirsiniz. Bir doğum haritası bir çok değişkenden oluşur ve sentez yorum yapılmalıdır. Yine de doğum haritanız hakkında fikriniz olması açısından en basit haliyle yorumlama ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.Doğum tarihini ve saat ile yeri aplikasyona girmelisiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra doğum (natal) haritanızı görmek için “Natal Horoscope” tuşuna basın.

Astrolojinin daha en başında olan astrolojiseverlerin işine yarayabilecek bazı en basit ve en temel bilgiler aşağıda verilmiştir:

Burçların ingilizce karşılıkları:

Koç: Aries, Boğa: Taurus, İkizler: Gemini, Yengeç: Cancer, Aslan: Leo, Başak: Virgo, Terazi: Libra, Akrep: Scorpio, Yay: Sagittarius, Oğlak: Capricorn, Kova: Aquarius, Balık: Pisces

ASTROLOJİK BİR HARİTANIN BİLEŞENLERİ

 

Astrolojik bir harita “kabaca” şu öğelerden oluşur:

1.Gök cisimleri

2.Burçlar

3.Evler

4.Açılar

Bir haritayı eline alan astrolog önce evlere odaklanır. Çünkü evler konuları belirleyen yaşam alanlarıdır. Örneğin astrolog kişinin günlük rutinini (yani mesleki olarak neyle uğraştığını çünkü günlük rutinimizin büyük kısmı işte geçer) merak ediyorsa 6. eve bakar. Evde bir gök cismi varsa yorumunu onun üzerinden kurar, eğer yoksa ev çizgisini kesen burcun yöneticisi üzerinden kurar.

Göründüğü üzere her evin bir anlamı var. O yüzden şimdi bu evlerin kabaca anlamlarını öğrenelim:

EVLER

1. EV

Vitae. Dışarıdan bakıldığında bir insan yada olayın nasıl göründüğü ile ilgilidir. Buna hem fiziksel görünüm hem de davranış modelleri girer. Beden dili ve kişiye yön veren genel motivasyonlar örneğin 1. evle ilgilidir. Kişinin vital durumuna ve dayanıklılığına da bu ev yol gösterir. Bu evde sevinen gök cismi kendisini istediği gibi göstermekte özgür Merkür’dür (Merkür bu eve düştüğünde ifade ettiği durumu en güçlü şekilde açığa çıkaracaktır).

2. EV

Kaynaklar. İstendiği zaman kullanılabilecek kaynakları ve elde olanları ifade eder. Bu yüzden hem para gibi somut kaynaklar hem de yetenekler gibi soyut kaynaklarla ilgilidir. 2. evde sevinen bir gök cismi yoktur.

  

3. EV

Kişisel algı ve yakın çevre. Sıklıkla ama yüzeysel görüşülen kişileri (komşu veya kardeş, yakın akrabalar gibi), kısa yolculukları temsil eder. Fikirler ve zihnin çalışma stiliyle, okuma ve yazma ile de ilgilidir. Bu evde sevinen gök cismi adaptasyonla ilgili olan Ay’dır.

4. EV

Özel yaşamla ilgilidir. İç dünya, bilinçaltı (kişisel), geçmişte edinilmiş deneyimler, köken duygusu, yaşadığımız yerler ve savunma mekanizmaları. Yaşam ve ölüm bu evle temsil edilir. İçine doğduğumuz aile, ebeveynler ve yaşamın sonuna bu evden bakılır. Her türlü sonuçlanmalar da bu evle ilgilidir. 4. evde sevinen bir gök cismi yoktur.

5. EV

Keyifler. Keyifle, kendini ortaya koymak, sahnede olmak, tatmin olmak ve yaratıcılıkla ilgilidir. Bu yüzden eğlenceden anlama şekli, hobiler, spor, aşk ilişkileri, sanatsal ilgi bu evle ilgilidir. Çocuklar da bu evin kapsamında sayılırlar. 5. evde sevinen gök cismi zevkleri ifade eden Venüs’tür.

6. EV

Sorumluluk. Günlük rutinin nasıl geçtiğiyle, alınan sorumluluklarla ve zorunluluklarla ilgili, hizmet odaklı bir evdir. Bu yüzden meslek evidir de. Genel anlamda hastalıklar da bu evin kapsamına girerler. Evcil hayvanlarla da ilgili bir evdir. Bu evde sevinen gök cismi fiziksel gücün ve iradenin gezegeni Mars’tır.

İLGİLİ YAZI:  Delta t

7. EV

Birebir ilişkilerin tecrübe edildiği alandır. Bu yüzden eş, kanka, ortaklıklar, uzun süreli her türlü işbirliği ve açık düşmanlıklarla ilgilidir. Birilerine vekalet edenler de bu evle sembolize edilir; avukatlar, siyasetçiler gibi. Bu evde sevinen gök cismi yoktur.

8. EV

Dönüşüm. En temel hayatta kalma, sosyal güç elde etme ve üreme dürtüleriyle, yani sürüngen beynin konularıyla ilgili bir evdir. Bu yüzden hayati tehlikeler, ölümden dönüş, ameliyatlar, dönüşüm, korku, endişe ve paranoya ile seksüel güdüler bu evle ilgilidir. Bu evin batıl inançlarla, adli olaylarla, trajedilerle ve derinleşmekle de ilgisi vardır. 8. evde sevinen bir gök cismi yoktur.

9. EV

Toplumsal bilincin evidir. Bu yüzden genel kültür, yabancı gelen konular ve kişiler, yükseköğretim, yayınlar, felsefe, din, uzun mesafeli ulaşım veya iletişim, rüyalar, medya bu evin kapsamındadır. Toplumsal bilincin bir uzantısı olan hukuksal meseleler, yasalar ve evlilik gibi toplumsal seramoniler de bu evin kapsamında değerlendirilir. Bu evde sevinen gök cismi kimlik olgusuyla ilişkili olan Güneş’dir.

10. EV

Toplumsal statü ve saygınlığın evidir. Başarıyla ve kariyerle oldukça ilgili bir evdir. Bu yüzden dolaylı yoldan meslekle ve tanınmışlıkla da ilgisi vardır. Bu evde aynı zamanda patron, anne ve/veya baba gibi otorite figürleri de yer alır. 10. evde sevinen bir gök cismi yoktur.

11. EV

Sosyal grupların evidir. Grup arkadaşları, dernekler ve klüpler bu evle ilgilidir. Bir ekip çalışmasına dayanan tüm faliyetler de bu evin kapsamına girerler. Bilimsel keşifler, araştırma ekipleri gibi. Uzun vadeli gelecek planları ve durdurulamaz doğa olayları ve sosyal olaylarla da ilgilidir. 11. evde sevinen gök cismi toplumsal yardımla ilgili Jüpiter’dir.

12. EV

Kolektif bilinç ve inziva evidir. Acılar ve kayıplar, izolasyon ve toplum dışında olmakla (şifa arayan fiziksel veya ruhsal hastalar, örneğin suçlular) ilgilidir. En gizli sırlar ve kontrol edilemez, ulaşılamaz bilgilerle, kolektif bilinçte iz bırakabilmek bu evle değerlendirilir. 12. evde sevinen gök cismi münzevilik ve bilgelikle ilgili Satürn’dür.

Not1: Evler hakkında daha geniş anlamlar için Bkz: Evler Kitabı

Not2: Hiç bir evin -çok benzese bile- burç veya göksel cisimlerle bir ilgisi olmadığını unutmayınız. 

Evleri kullanarak gök cismini ve burcunu yoruma oturtmak

Evleri gördüğümüze göre şimdi evlerden nasıl yola çıkarak yorum yapabileceğimize odaklanalım. Eğer bir evde bir gök cismi bulunuyorsa direkt o gök cismini bulunduğu burçla birlikte yorumlamamız gerekiyor. Diyelim ki inziva ile ilgili 12. evde Ay var. O halde öncelikle Ay yorumlanmalı. Ay’ın anlamlarından birisi “ihtiyaç duymak”. Demek ki bu pozisyonla bu kişi yalnız kalmaya diğer insanlardan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Her gök cismi mutlaka bir burçta bulunur. Dolayısiyle 12. evdeki Ay’ı yorumlarken bulunduğu burç tabanında yorumlayacağız. Ay’ın bulunduğu burç bize ihtiyacın “nasıl” giderildiğini, Ay’ın zeminini gösterecek. Diyelim ki Ay Aslan burcunda olsun. Aslan burcu yaşamsal canlılık ve yaratıcılıkla ilgili bir burç. Cümlemiz böylece şöyle oluyor: Bu kişi kendisini izole ederek yaşamsal canlılık ve yaratıcılık kazanmaya diğer insanlardan daha çok ihtiyaç duyuyor.

İLGİLİ YAZI:  Delta t

12. ev Aslan Ay’ı için söylenebilecek bir çok şey var elbette; mesela “kadın doktorlardan gelecek sağlık, kişinin çektiği acıların annenin gururunu ilgilendiren olaylar olması, güçlü kadınlara duyulan gizli hayranlık, kadın figürlerinden görülecek güçlü ve gizli düşmanlık” gibi. Fakat burada sadece birisi ile ilgileneceğiz.

Bir evde bir gök cisminin bulunup bulunmaması önemli değildir. Çünkü bir ev mutlaka bir burçla birlikte başlar. Her burcun da yöneticisi bulunur. Eğer içinde gök cismi bulunmayan bir ev mevzu bahisse yapmamız gereken o evi kesen burca bakmak ve yöneticisini haritada bularak onu yorumlamak.

İki önceki paragraftaki örneğimizi devam ettirelim. Ay’ı yorumlamıştık: Deneğimiz izole olarak yaşamsal canlılığını ve yaratıcılığını şarj etmeye ihtiyaç duyuyordu. Ay Yengeç burcunu yönetiyor. Eğer haritada hangi ev çizgisinin Yengeç’le başladığını bulursak kişinin en çok “ne için, hangi alanda” izolasyona ihtiyaç duyduğunu anlarız. Diyelim ki haritada 11. ev çizgisini Yengeç burcu kesiyor. 11. ev sosyal grupların ve bilimsel keşiflerin evi. Demek ki bu kişi özellikle bilimsel keşif yapmak amacıyla izole olmayı tercih ediyor. Sosyallikle ilgili bir evin yöneticisinin inziva evinde olması “inziva” kelimesini diğer kişilere nazaran 2 katına çıkarıyor.

 

 

BURÇLAR

 

KOÇ                      Yöneticisi Mars

Yücelim yöneticisi Güneş

Koç burcuna düşen göksel cisimler ilkel dürtülere, cesarete, bencilliğe, tutkuya, neşeye, yeniliğe ve kışkırtan bir enerjiye sahiptir.

BOĞA                   Yöneticisi Venüs

Yücelim yöneticisi Ay

Boğa burcuna düşen göksel cisimler yavaşlığa, sabra, kararlılığa, inatçılığa, sahip olma arzusuna, konfora ve zevke düşkün enerjiye sahiptir.

İKİZLER                 Yöneticisi Merkür

Yücelim yöneticisi Kuzey Ay Düğümü

İkizler burcuna düşen göksel cisimler hıza, yüzeyselliğe, pratikliğe, tutarsızlığa, meraka, sabırsızlığa ve çok yönlülüğe sahiptir.

YENGEÇ               Yöneticisi Ay

Yücelim yöneticisi Jüpiter

Yengeç burcuna düşen göksel cisimler gizliliğe, duyarlılığa, koruma ve korunma içgüdüsüne, korkuya, tutuculuğa, yerelliğe, ülke konularına, korkulara ve etki altında kalan enerjiye sahiptir.

ASLAN                  Yöneticisi Güneş

Aslan burcuna düşen göksel cisimler gurura, morale, kibre, yaratıcılığa, eğlenceye ve yaşam enerjisine, açıkta olan bir enerjiye ve bilince sahiptir.

BAŞAK                  Yöneticisi Merkür

Başak burcuna düşen göksel cisimler sorumluluğa, detaycılığa, eleştirelliğe, kurallara ve çalışkanlığa sahiptir.

 

TERAZİ                 Yöneticisi Venüs

Yücelim yöneticisi Satürn

Terazi burcuna düşen göksel cisimler diplomasiye, çift kutupluluğa, stratejiye, sosyal yoğunluğa ve estetik-simetri duygusuna sahiptir.

AKREP                  Yöneticisi Mars

Akrep burcuna düşen göksel cisimler gizli eylemlere, zaafları ve hataları farketme becerisine, derinliğe ve kuşkuculuğa sahiptir.

YAY                       Yöneticisi Jüpiter

Yücelim yöneticisi Güney Ay Düğümü

Yay burcuna düşen göksel cisimler deneyselliğe, açık fikirliliğe, dışa dönüklüğe, zenginliğe, gamsızlığa, maceraya, yayılmaya, hayalperestliğe ve abartıya sahiptir.

OĞLAK                 Yöneticisi Satürn

Yücelim yöneticisi Mars

Oğlak burcuna düşen göksel cisimler sabırlı, amaca odaklı, kısıtlı, gerçekçi, disiplinli, eril, materyalist, toplumun geneli tarafından destek görmeyen ve sistemli bir enerjiye sahiptir.

KOVA                   Yöneticisi Satürn

Kova burcuna düşen göksel cisimler alternatif fikir ve düşünceye, çizgi dışı anlama, muhalefete, soğukkanlılığa, kitlelere hitap etmeye ve keşfetme enerjisine sahiptir.

BALIK                    Yöneticisi Jüpiter

Yücelim yöneticisi Venüs

Balık burcuna düşen göksel cisimler idealizme, gizliliğe, yönsüzlüğe ve bilinmeyen bir arkaplanı olan, dağınık ve ergimiş bir enerjiye sahiptir.

İLGİLİ YAZI:  Delta t

BİREYSEL GÖK CİSİMLERİ

Güneş: Yaşamsal canlılık, bilinç, farkındalık, kimlik, ego, yaratıcılık, genel erkek figürü, gündüz haritalarında baba.

Ay: Bilinçaltı eğilimler, içgüdü, korkular, duygusal, ihtiyaçlar, ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz alan, köken, genel kadın figürü, gece haritalarında anne.

Merkür: İletişim, bilgi aktarımı, mantık, hız, yüzeysellik, seyahatler, genel çocuk figürü. Gezegen değdiği diğer gök cisimlerinin rengini alır.

Venüs: Duyular, zevkler, ilişkiler, sosyal güç, diplomasi, para, fiziksel ve sosyal arzu, dişi cinsel enerjisi, gündüz haritalarında anne.

Mars: Cesaret, girişim, hareket prensibi, hırs, şiddet, fiziksel güç, enerjinin kullanım ihtiyacı, eril cinsel enerji.

TOPLUMSAL GÖK CİSİMLERİ

 

Jüpiter: Büyüme, genişlik ve yayılma prensibi, inanç, bilgi sentezi, kibir, rahatlık, yabancılık ve özgürlük.

Satürn: Kısıtlama, küçülme ve derinleşme, kalıcılık prensibi, gerçekler, kurallar, zorluk, planlama ve sistem kurma.

KOLEKTİF GÖK CİSİMLERİ

Uranüs: Geçici değişimler, öngörülemez olaylar, ani ve şok edici prensip, bağımsızlık, bireysellik, marjinallik.

Neptün: Çözülme, fedakarlık, kurban konumu, arkaplanı olan olaylar, vizyon, bilinmeyen, gizlilik.

Pluto: Kalıcı değişimler, çürümüş olanın yıkımı, zenginlik, büyük projeler, acımasızlık, tutku ve kontrol.

BAZI ÖRNEKLER

Deneyselliğe ve hayalperestliğe (Yay) ihtiyaç duyuyorum (Ay). Einstein

Kitlelere (Kova) hitap ediyorum (Merkür). Oprah Winfrey

Ticarete (Merkür) aracılık (Terazi) ediyorum. yemeksepeti.com

Yeni bir teknoloji (Kova) sistemi kuruyorum (Satürn). İlk SMS mesajı

Açıkça ve eğlenceli bir şekilde (Aslan) hareket ediyorum (Mars). Hilal Cebeci

Çekiciliğim (Venüs) konforda (Boğa). Altınyunus Tatil Sitesi

Kitlelere (Kova) ihtiyaç duyuyorum (Ay). Altınyunus Tatil Sitesi

Dağlarda (Oğlak) yaşıyorum (Güneş). Heidi J

İlkel dürtüleri içeren, neşeli ve kışkırtıcı (Koç) bir şekilde konuşuyorum (Merkür). Cem Yılmaz

Toplumun geneli tarafından destek göstermeyen gerçekçi (Oğlak) konuşmalarım (Merkür) var. Fazıl Say

Yeni heyecanlardan (Koç) zevk alıyorum (Venüs). Felix Baumgartner

Gizli bir şekilde (Balık) hareket edebiliyorum (Mars). Recep Kaplan

Gizli bir şekilde (Balık) hareket edebiliyorum (Mars). David Copperfield

Prestijim (Güneş) zevkler ve tatlar (Boğa) üzerine. Nutella

Yavaş, sabırlı ve kararlı (Boğa) bir düşünce biçimine (Merkür) sahibim. Satranç şampiyonları Karpov ve Kasparov

Eşim (Güneş) ülke konularıyla (Yengeç) ilgili olarak bilinir. Prenses Diana

Büyüme ve gelişme fırsatlarımı (Jüpiter) yurtdışında (Yay) yakaladım. Jean Claude Van-Damme

Rollerim (Güneş) zeki ve pratik, esprili, çift yönü olan karakterler (İkizler). Hugh Laurie (Dr. House)

Merakımız ve sabırsızlığımız (İkizler) başımıza iş açıyor (Mars). Şirinler J

İhtiyaçlarımı (Ay) yabancılar (Yay) sayesinde giderebiliyorum. Orhan Pamuk

Geleneksel ve yerel (Yengeç) modacıyım (Venüs). Cemil İpekçi

Sıradışı (Kova) bir güzelliğe (Venüs) sahibim. Ajda Pekkan

Geleneksel (Yengeç) roller (Güneş). Türkan Şoray

Not: Yukarıdaki cümleler sadece örneklerdir ve “doğru kelime seçmek” adına listelenmişlerdir. İleride göreceğiniz dispozitör, evler ve açılarla birlikte değerlendirilmelidirler. Örneğin “Gizli bir şekilde (Balık) hareket edebiliyorum (Mars). Recep Kaplan” cümlesi 12. Evde olsaydı: “gizli bir şekilde hareket edemiyorum, etsem de zarar görüyorum” cümlesini de kullanabilirdik, örnek olması açısından. Fakat astrolojinin bütüncüle giden yolda detaycı ve analitik doğası gereği ilk başta doğru kelimeleri seçmeyi öğrenmemiz gerekiyor..

Kendi kendinize astroloji öğrenmek istiyorsanız Astroloji Eğitimi 1 kitabı ile başlayabilirsiniz.

Devrim Dölen

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte, profesyonelliğe adım atmadan 24 yılını astroloji araştırmalarına verdi. 1999 yılından itibaren bunların bazılarını hakemli dergilerde (Bilim Tarihi), bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı astroloji eğitmenliği yapmıştır. 2001 yılında ücretsiz astroloji kursu veren Türkiye’deki ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerindendi. 2011 yılında ise Zodyak Astroloji Yayınevini ve bugün bir çok astrolog yetiştirmiş olan Astroloji Akademisi’ni, 2015 yılında ise astrolojimarket.com sitesini kurmuştur ve aynı yıl Astroloji Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. 2016 yılında ise Zodyak Astroloji Dergisi'ni çıkartmaya başlamıştır. Integritas tekniğinin yaratıcısıdır. Karate'de siyah kemer sahibidir. Astrolojik tablolar, tasarımlar ve diorama yapmayı, doğayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir… Şimdiye kadar çıkmış olan yayınları: Astroloji Eğitimi 2 Astroloji Eğitimi 1 Arap Noktaları & Astrolojide Gösterge Denklemleri 2022 Gökyüzü Takvimi 2021 Gökyüzü Takvimi 2020 Gökyüzü Takvimi 2019 Gökyüzü Takvimi 2018 Gökyüzü Takvimi Zodyak Astroloji Dergisi Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Asteroid Sözlüğü (Program) Bitkiler: Astroloji & Mitoloji Temel Seviye 1: Gezegenler & Elementler Temel Seviye 2: Burçlar Temel Seviye 3: Evler Temel Seviye 4: Açılar 2015 Gökyüzü Takvimi

7 thoughts on “Astroloji Haritası Çıkarın

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın