Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

Astrologlar, öncelikle, en uzaklardaki bilinen gezegenleri negatif özelliklerle bağdaşlaştırmaya alıştılar. En son gezegen bizim dünya hakkındaki bilgilerimizin sınırını, bilinmeyenin korkunçluğuyla oluşan sınırı sembolize eder.

Bu gezegen; bilincin kontrol etmediği ölümün, öldürücü değişimin, derin işlemlerin gezegenidir. Yüzyıllar boyunca, Satürn bilinen en uzak gezegen iken, o, ölümün ve en büyük talihsizliklerin gezegeni olarak biliniyordu. Sonra Uranüs keşfedildi; ve bu gezegen, insan aklının alamayacağı tüm kötü fenomenleri sembolize eden, korkunç bir gezegen olarak benimsendi. Bundan sonra Neptün keşfedildiğinde, Uranüs’ün Neptün’den önceki bilinmeyen gezegen olarak, o kadar da korkunç ve gizemli olmadığına karar verildi…

Ve Gelen Krallığın komutanının şerefine, astrologlar tarafından, adı Pluto olarak konan gök cismi ise 20.yüzyıldaki astrologların pek tabi ki yeni korkusu oldu. Daha sonra pek çok astrolog hem Satürn ve Uranüs’ün hem de Neptün ve Plüto’nun aynı diğer gezegenler kadar pozitif fonksiyonları olduğunu tekrar anladılar. Fakat gene de ilk izlenim en kuvvetli olan olduğundan, astrologlar, en uzaklardaki gezegenlerden hâlâ kötü bir şeyler bekliyorlar.

Fakat şimdi astrologlar Güneş sisteminin uzak alanlarında birçok başka gezegen daha keşfettiler. Bu astrologlar için bir soru doğurdu: Ya bütün bu yüzlerce, binlerce gezegen gerçekten ölüm ve yıkımla alakalı ise? Ve ayrıca, bu, o topluluktaki her gezegenin ortak bir astrolojik fonksiyon taşıdıkları anlamına mı gelir? Veya Kuiper Belt’deki her bir yalnız objenin kendi özel anlamı mı var?

Bana göre; Kuiper Belt’in (Asteroid Kuşağı. ç.n.), tümüyle bizim için gerçekten anlaşılabilenin sınırını oluşturan, fakat çok (sayıca) olan transneptik gezegenlerin, bilinmeyene çoklu kapıların olduğunu önerdiği açıktır. Bu, sınırlayıcı, anlamanın zor olduğu, bizim tarafımızdan zayıflıkla kontrol edilen olayların yalnız bir fonksiyona azaltılamayacağını gösterir. Ve kuşaktaki her obje bize kendi gizemliliğini gösterir. Eğer bu yaklaşımı kabul edersek, Kuiper Belt Objeleri (KBO) arasında bize malefik (gerçekten kötü niyetli kabul edilen, uzak alanlarda uçan büyük obje 1996 TL66) gelecek gezegenler vardır. Fakat yararlı kabul edilen objeler de vardır. Ve Varuna’nın (Pluto’nun yörüngesinin arkasındaki en büyük gök cisimlerinden) geleneğin aksine, öncelikle genel olarak pozitif kabul edilmesini sağlayan pek çok ip ucu vardır.

Biz daha şimdiden ilk bulunan KBO’nun resmi olmayan isminin Smiley (gülümseme) olduğunu biliyoruz. Bundan, Kuiper Belt’in astrologların beklentilerini kandıracağı fikrine varabiliriz. Yeni bir ölüm gezegeni için beklenmeyen bir isim değil mi? Ve de astrologlar için tam uygun bir isim değil. Onlar bu gezegen için başka gizemli adlar hazırlamışlardı. Teoriksel yapımda, en uzak gezegen, global kazalarla, radyoaktif olaylar ile, ölümcül mutasyonlarla vs. alakalıdır. Ve de en büyük Trans-Plutonian gezegen olan 2000 WR106’ya 2001 yılının ilkbaharında astronotlar tarafından verilen isim Varuna (şimdiden resmi) astrologların beklentilerinin zıttı çıktı. Astrologlar Pluto’nun bir çizgisinde ilerlemeyi (Rus astrologlar, genellikle, kendi aralarındaki çizgiden ilerlerler, bu Pluto’nu takip eden gök cisminin adının, yer altı krallığının kraliçesinin şerefine Proserpina olması gerektiğidir) ve daha derinden ileri yeraltına gitmeyi hedef seçtiler.

Fakat Varuna bunun zıttı olarak bizi yer altından cennete çıkardı. Eski Kızılderililerin mitolojisine göre Varuna, evreni kaostan ayıran, insanları şeytandan koruyan gök yüzü tanrısı idi. Vedik yazılarına göre, onun büyüklüğü ve kutsallığı başka bir tanrıya göre çok daha fazlaydı. Burada gördüğümüz gibi, onda gizemin ve şeytanın bir parçası yok. Kesinlikle, büyük yasanın koruyucusu olarak, Varuna yüce ahlaklı ve yanlışsız adil. törensel-yer altı temasının hayranları Proserpina’yı hala bulabilirler. Fakat biz şimdi gök cismi Varuna’dan bahsetmeliyiz.

Güneş çevresindeki dönüşünü 285 yılda (Ç.N. 280 yıl, 351 gün Almanca Wikipedia) tamamlar. 7 görünen gök cisminin yüce fikirleri olarak uzak gezegenleri tarif etme avantajını kullanarak Varuna için, Jüpiter’in yücesi diyebiliriz. Varuna narsizm gibi Jovian – Jüpiter’e ait şeylerle, çok popülerlikle, genel anlamda bir şeyin genişlemesi ile alakalıdır. Varuna bu şekliyle Jüpiter’le birlikte Chiron ve Uranüs ile de alakalıdır. Fakat Jovian popülerliğinin aksine, Varuna ulusal hafızada daha geniş bir başarıyı, güvenilir ölümsüzlüğü temsil eder.

Varuna’nın başka tarafları da Jüpiter’le örtüşür: bu onun yasayla, adaletle, insafla -fakat insansal olmayan yüce bir insafla- ve yüzeysel olmayan fakat evrensel yasalarla örtüşmesidir. Uranüs ve Pluto ile alakalı bir kısmı da vardır. Bu onun sınırlayıcı gezegen olmasıyla alakalıdır (evreni kaostan ayırması). Yeni meseleler; bilinmeyen fikirler ve problemler global etki yaratmadan, bilinmeyenle ilgili yeni bilim kolları ve zorluklar, Varuna’dan doğar.

Tarihte birçok örneği vardır. 3 Eylül 1773’te, Varuna Güneş ile aynı yerdeyken Parisian Peace Treaty sonlanmıştı. Avrupa yeni bağımsız bir ülkenin varlığına izin vermişti: USA. 2 Mart 1917’de Varuna ve Güneş tamamen aynı yerde iken, Rus lider Nikolai II tacını ve tahtını terk etmişti. Bir yıl sonra gene Varuna ve Güneş aynı yerde iken, Brest Treaty sonlandı (bu Rusya ile Almanya arasındaki savaşı bitirdi). Ve de aynı gün ünlü devrimsel şiir on iki Alexander Blok tarafından yayınlandı. Yeni bir Rusya doğdu, bu Rusya monarşiyi bıraktı, yeni bir ideolojiye sahipti. 28 Nisan 1955’te, Varuna ve Güneş aynı yerdeyken, Baikonur’un (ilk uzay mekiklerinin yapıldığı uzay istasyonu) yapımının başlangıcı oldu. 9 Mayıs 1960’ta USA’da, Dünya’da ilk kez, gebeliği önleyici ilaçlar marketlerde satışa sunuldu. Durum Varuna’nın etkileriyle açıklanabilir ki, o, Uranüs’e göre kare içindeydi (beklenmeyen şeylere hayır diyin), Satürn ile üçgendi (planlamaya evet diyin), ve Güneş’le aynı hizadaydı (yeni bir başlangıçla bağlantılı). 5 Haziran 1981’de San Francisco’nun halk sağlığı servisi merkezi homoseksüeller arasında artan zararlı bir rastlantı olduğunu açıkladı. Özel araştırmalar sonucunda, hücresel bağışıklılık sisteminde keskin bir azalmanın olduğu görüldü. Bu, bugün AIDS adı verilen, yeni hastalık hakkında ilk duyuruydu. Ve bugün de Güneş’le Varuna aynı yerdeydi.

Son iki örnek Varuna’nın tıp, biyoloji ve sağlık (en azından Varuna-Güneş arasındaki ilişkinin bu temayla) ilgisini gösterir. Gerçekten fark ettim ki tıp ve farmakoloji uzmanları, horoskoplarında, yanık Varuna diye adlandırılan (Güneş ile geniş bir şekilde aynı yerde buluşması sırasında) pozisyona sahipler. Varuna aynı zamanda su ve hava elementleri ile de alakalıdır. Birçok olay Varuna ve Güneş aynı yerdeyken başlamış ve de bitmiştir. Güçlü Varunalar doğal afetlerin (tsunami ve fırtına gibi) tablosuna da girer. Örneğin 9 Haziran 1984’de, günün ikinci yarısında, Varuna ve Güneş aynı yerdeyken, Moscova, Kalinin, Yaroslavl, Ivanovo ve Kostroma bölgelerinde fırtınalar olmuştu.

27 Haziran 1998’de, Varuna Güneş ile aynı yerdeyken, rihter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde Türkiye’de bir deprem meydana gelmiştir. Bu felaket 100’den fazla can almıştır ve 1000’den fazla da yaralı vardır. Varuna, Dünyamızın sınırlarının sembolü olarak, ölümle alakalıdır (astrolojikal korkunun hayranları mutlu olabilirler) fakat; ölümün özel bir çeşididir: nüfus üzerinde geniş bir etki yaratarak, birçok insanın gözleri önünde meydana gelmektedir. Ruslara göre,na miru i smert’ krasna (kabaca söylemek gerekirse, insanların gözleri önünde ölüm bile güzeldir). 1986’daki Challenger patlaması, milyonların canlı olarak görmesinden dolayı somut bir örnektir. Bu uzay mekiğinin yıkımının durumu üzerine, Uranüs (21° Yay) ve Varuna’yı (21° İkizler) tam bu pozisyonlarda buluruz. Bununla beraber, bu detay, 22° Aslan içinde Hylonome (ölüm için gezegen) Uranüs’e göre çok kritik bir pozisyondayken (sadece dakikasal bir orb) ve buna bağlı olarak Varuna ile birlikte olan mistik üçgen konfigürasyonuna dahildir. Hylonome Nessus (16° Aslan) ile aynı yerdeyken, bir kez daha ölümcül işkencelerle bağlanmıştır. Karakteristik olarak, bu konfigürasyon, Çernobil acil durumunda da vardır. Uranüs’ten Nessus (orb 2′)’a bu şekilde bir fark söz konusudur. Bu da beklenmeyen sanayinin neden olduğu zehirlenme temasını öne çıkarır. Başka bir örnek başkan Kennedy’nin öldürülmesidir. O gün Pluto tam anlamıyla Varuna’nın karşısında idi. Varuna da Merkür (1. ve 8. evlerin yöneticisi) ile karşılıklı pozisyondaydı. Size hatırlatırım, Merkür, J.F. Kennedy’nin çizelgesinde Güneşin dispozitörüdür ve Mars’la aynı yerde 8. evdedir (5 derece kuralıyla). Daha şimdiden bu bizim başkanın ölümünün nedenini tahmin etmemize izin verir. Fakat Varuna’nın geçişlerini göz ününe alırsak, ölümün tarihi kesin olarak görülebilir: Kennedy, Varuna Merkür ile tam anlamıyla aynı yerdeyken vurulmuştur.

Fakat bunlar Varuna’nın negatif yönlerini öne çıkarmak için yeterli değildir. Daha önce de fark edildiği gibi, verilen gezegen popülariteye önem vermekte, halk önünde ışıldamak istemekte ve buna bağlı olarak da güçlü Varuna popüler insanların horoskoplarında genellikle pozitif olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok film sanatçısının ve show dünyasından insanlar, kaderleri için bu gezegene minnettardırlar. Ve fark ettim ki, sert özellikleriyle beraber Varuna, iyi bir gezegen olarak kabul edilebilir. Naomi Campbell ve Claudia Schiffer’in horoskoplarını karşılaştırdığımızı farz edelim; her iki çizelgede de Varuna’nın Güneş ile aynı özelliklere sahip olduğunu görürüz. Fakat Naomi için bu bir aynı pozisyonda bulunum iken, Claudia Varuna’ya Güneş ve Ay’ın düğümleri ile tam kesin bir kare içerisinde sahiptir. Hadi sonuçları çizelim. Varuna’nın aktif, atletik bir gezegen olduğuna şüphe yoktur. Varuna sayesinde Dünya’yı görmüyoruz; tersine, onun üzerinde bir etki bırakmak istiyoruz. Örneğin müzisyenlerin horoskoplarında bu gezegenin hemen hemen hiç müziksel kabiliyetten bahsetmediğini fakat popülerlikle ilgilendiğini görüyoruz. Varuna çok çeşitli sosyal aktivitelerle, showlarla, show dünyasıyla, film sanayi, etkileyici savaş sahneleri, spor heyecanı, özel,değişik devam eden uçuşlar ile bağlantılıdır. Bence Guiness Rekorlar Kitabı’na bakmak ve geçişler sırasında kaydedilen değişik rekorları görmek ilginç olur. Ben buralarda Varuna’nın görüldüğünü hissediyorum.

İLGİLİ YAZI:  Tıp ve Astroloji

Genel olarak, Varuna’nın birçok karakteristik özelliği Jüpiter, Uranüs ve Pluto’daki gelişmelerden oluşmuştur. Ebertin’in yorumlarındaki (onun Combinations of Stellar Influences adlı kitabına bakın) bu üç gezegenin etkileşimlerinin betimlemelerini Varuna’ya yorumlamak mümkündür: Liderlik vasfı, herhangi bir durumda sürat, sosyal acelelik (toplumsal gelişmelere istek), bilgi ve anlamaya yönelik beklenmeyen bir heves, yaşamın aşamaları veya amaç için güçlü bir şekilde üstesinden gelmek, ileri görüşlü yaratıcı aktivite, eski düzeni bırakıp yenisini kurmak, fakat aynı zamanda sabırsızlık, fanatiklik, şiddetli davranışlar, yıkım, silahla tehdit, kaza. Yukarıda belirtilen kelimelerden eski düzeni yıkıp yenisini kurmak, fanatiklik, şiddetli davranışlar, silahla tehdit, Hitler’in yaptıklarını tam anlamıyla açıklar. Varuna onun çizelgesinin en derin yerlerinde bulunurken, bu davranışların Hitler’in hayatının pozisyonu olduğu belirtilir (ve de ayrımcılık teorisinin üstüne kurulmuşlardır). Ve 8.evdeki Pluto hiçbir yorum istemez.

Imum Coeli = 4°12′ Kova

Varuna = 4°25′ Kova

Pluto = 4°40′ İkizler

Varuna ayrıca Alman ordusunun politik tarihinin ünlü bir karakteri olan Bismark’ın da horoskopunda IC’nin üstündeydi. Fakat bu durumda Varuna Mars’la 6. evde tam bir kare oluşturuyordu (bu her zamanki gibi bir kez daha karenin kötü olmadığını, her üçgenin de iyi olmadığını gösterir). Varuna’nın karesi çok ilginç bir durum oluşturur. Karelerde bu gezegenin en sezilebilir şekilde olduğu ve her zaman negatif olmadığı söylenebilir. Tüm bu görünüşlere göre Varuna’nın karelerinin doğuştan yapılamayacak bir sınama olduğu ortaya çıkar. O bu şekilde karşılıklarını da düşünür. Gezegenin küreselliğinde Varuna’nın sert tarafları bir problemi karşı karşıya getirir, küreselliğinde gelişimi öne çıkarır, bu gök cismi, vurgular, ünlü olmaya teşvik eder ve bu gezegenin iyi özelliklerini dışarı çıkarır.

Sonuçta ünlü oyuncu ve dansçı Fred Astaire horoskopunda 5. evde Güneş’e göre Varuna’nın karesine sahipti ve bu onun yaratıcı başlangıcını açıklar. Güneş ile aynı karesellik Antonio Banderas’ın çizelgesinde de vardır. Aynı karesellik ünlü İtalyan aktör ve şarkıcı Adriano Celentano’ın horoskopunda da vardır. Başka bir ünlü oyuncu olan Jeff Bridges, 5.evde Jüpiter’e göre Varuna’nın tam karesi ile doğmuştur ve o Hollywood’a doğru olan yolu da kazanmıştır. Tüm Dünya’da kadınların favorisi olan Marlon Brando, Jüpiter ile Varuna’ya sahiptir fakat bu sefer o 1.evde durmaktadır. Varuna ve Güneş’in karşılıklı pozisyonunda Brigitte Bardot, John Lennon ve de ünlü Rus aktör Armen Dzhigarhanian; Varuna ve Ay’ın karşılıklı pozisyonunda Giuzeppe Verdi; Varuna ve Jüpiter’in karşılıklı pozisyonunda Frederic Chopin ve Arthur Conan Doyle doğmuştur. Varuna’nın Jüpiter’e göre karesinde Sovyet şair Musa Jalil ve de ; Amerikan aktör John Cage; Varuna ve Ay arasındaki tam karede ise Herbert Wells ve Alexander Solzhenitsyn doğmuştur. Freddie Mercury’nin çizelgesinde ise Varuna’nın Venüs’e ve Jüpiter’e karşı bir pozisyonu vardır. Tom Waits’in çizelgesinde ise; Varuna’nın Venüs’e ve Jüpiter’e tam karesi vardır. Varuna’nın karesini Venüs ile birlikte sanat yönetmeni Herbert von Karajan, yazar Theodor Dreiser gibi ünlülerde görebiliriz. Venüs ve Varuna’nın karşılıklı pozisyonu ünlü piyanist Ghenrikh Neygauz (Heinrich Neuhaus)‘ta mevcuttur. Gennady Khazanov’un (Rus komedi oyuncusu) çizelgesi Varuna Satürn’letam karedir ve bu aktör yorulmadan toplumun kötü yanlarını kamçılamaktadır (genel olarak, bir komedi oyuncusu genellikle Satürn ile alakalıdır; bu başlangıç aşamasındaki bir astrolog garip görebilir ama değildir).

Varuna’nın Merkür veya Güneş ile veya her ikisiyle olan etkileşimleri ünlü yazarların çizelgelerinde (Edgar Poe, Jules Verne, Maksim Gorky, Albert Camus, Stanislav Lem isimlerini vermek yetecektir herhalde) vardır. Honore de Balzac’ın çizelgesi de ilgi çekicidir. Bu çizelgede Varuna, MC’nin yanında, hareketli Merkür ile 3.evde tam olarak karşılıklı pozisyonda durmaktadır. Varuna’nın sert özelliklerinin belirli önemi, bu gezegenin yumuşak özelliklerinin etkisiz olduğu anlamına gelmez. Resimleme ile, yukarıda listelenmiş olanlar dışında, tiyatro ve sinema kutlamaları (3 derecelik orb kullanırım genelde) çizelgelerindeki Varuna’nın pozisyonlarını öneriyorum.

Lubov Orlova (Stalin zamanındaki büyük Sovyet aktrisi): Kova burcunda exact bir Varuna-Güneş kavuşumuna sahiptir.

Vsevolod Sanaev (Sovyet Aktör): Balık burcunda Varuna-Güneş-Chiron kavuşumuna sahiptir.

Evgeniy Matveev (Sovyet Aktör): Balık burcunda Varuna-Güneş kavuşumuna sahiptir.

Mark Rozovskiy (Sahne sanatları yönetmeni): Koç burcunda Varuna-Güneş kavuşumuna sahiptir.

Alain Delon: Koç burcunda exact Varuna-Ay kavuşumuna sahiptir.

Roger Vadim (Fransız yönetmen): Mc yöneticisi olarak 6. evde exact Varuna-Ay kavuşumuna sahiptir.

Stanislavskiy’nin yükselen ufku üzerinde Varuna vardır.

Fellini’nin alçalan ufku üzerinde Varuna vardır.

Charles Bronson: Varuna Balık burcunda Mc’dedir.

Pasolini (İtalyan yönetmen): 20° Balık burcunda exact Varuna Venüs kavuşumuna sahiptir.

Fassbinder (Alman yönetmen): 26° Koç bucunda Varuna-Venüs-Hylonome kavuşumuna sahiptir.

Peter Fonda: 10. evde Varuna-Venüs kavuşumuna sahiptir.

Maria Ermolova (Büyük Rus aktrisi): 17° Yay burcunda Varuna-Jüpiter kavuşumuna sahiptir.

Keanu Reeves: Venüs’ü ile exact sextile yapan Varuna-Jüpiter kavuşumuna sahiptir. (Ve Mars ve Ay’ı ile de sextile’dir.)

Eldar Ryazanov (Rus sahne sanatları yönetmeni): 28° Balık burcunda Varuna-Jüpiter-Uranüs kavuşumuna sahiptir.

Smoktunovskiy (Ünlü Rus Aktör): Balık burcunda Varuna-Uranüs kavuşumuna sahiptir.

Marilyn Monroe: 8. evde Balık burcunda Varuna-Uranüs kavuşumuna sahiptir.

Sarah Bernard: 7° Yay burcunda Varuna-Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna sahiptir.

Romy Schneider: Varuna-Satürn-Hylonome kavuşumuna sahiptir.

Luis Bunuel: 19° Kova burcunda Varuna-Chariklo kavuşumuna sahiptir.

Samuel Goldwin: 24° Oğlak burcunda exact Varuna-Nessus kavuşumuna sahiptir.

Catherine Deneuve: 23° Koç burcunda Varuna’sı Hylonome ile kavuşmakta ve Jüpiter ile üçgen yapmaktadır.

Woody Allen: Varuna’sı 8. evde 4. evdeki Satürn’le exact üçgen ve 5. evdeki Pholus ile kare yapmaktadır.

Steven Spielberg: 10. evde yer alan Varuna’sı 6. evde yer alan Güneş ve Lilith’le exact üçgen açı yapmaktadır.

Henry Fonda : Varuna’sı 6. ev çizgisinin üzerinden Ay ile exact üçgen açı yapmaktadır.

Ginger Rodgers: Balık burcunda ve 10. evde yer alan Varuna’sı 5. evdeki Jüpiter ile exact üçgen açı yapmaktadır.

Leonardo Di Caprio: Varuna’sı 9. ev Jüpiter’i ile kare, Neptün ile karşıt ve Pluto ile üçgen açı yapmaktadır.

Bette Midler: Koç burcu Varuna’sı 1. evden 4. ev Satürn’üne exact kare ve 8. evdeki Venüs’üne de quincunx açı yapmaktadır.

Robert Redford: Koç burcu Varuna’sı 1. evden 9. evdeki Jüpiter’iyle üçgen açı yapmaktadır.

Gregory Peck: 10. ev Varuna’sı 2. evdeki Satürn’e üçgen açı yapmaktadır.

Alfred Hitchcock: Varuna 8. ev çizgisine yakındır ve Pluto ile exact üçgen, Satürn ile de exact bir sextile açı yaparak Satürn-Pluto karşıtının kilidini açmaktadır.

Charlie Chaplin: Varuna’sı Kova burcunda 3. evden, 7. evdeki Pluto ile exact üçgen ve 5. evdeki Merkür ile quintile açı yapmaktadır.

Fakat ünlü oyuncu Sharon Tate’in kaderinde, güçlü bir Varuna iyi bir rolden başka bir şey oynamadı. Sharon Tate’in horoskopunda, Varuna tam olarak Hylonome ile aynı yerdeydi; MC (Koç burcunda) yakınında 10.evde. Jüpiter ile yükselen üstünde 12.evde, Pholus ile 4.evde ve Chariklo ile 6.evde büyük kareyi oluşturdular. Aynı zamanda Varuna ve Hylonome Venüs ile 8.evde bir takım oluştururken 12.evdeki sivri uçta Asbolus vardı. Hamburg okulunun varsayımsal gezegenlerle ilgilenen bir takım astrologları: Varuna, Hades (orb 9′) ile aynı pozisyonda (tutulma gibi). Manson ailesi, 9 Ağustos 1969’da kadın oyuncu 8 aylık hamile iken onu öldürmüşlerdi. Transit Varuna, Sharon’nın 8.evinin yöneticisi Uranüs ile aynı pozisyondaydı. Solar Arc’ta Varuna Black Moon ile aynı takım haline gelmişti. Ve de cinayet tarihinde Black Moon, yükselen üzerinden Jüpiter’i geçti ve Varuna ile tam bir kare oluşturdu.

Güneş (ölüm) ~ 16°34′ Aslan

Lilith (Tate) = 16°39′ Yengeç

Varuna (Tate, dir.) = 16°42′ Boğa

Asbolus (Tate) = 17°29′ İkizler

Chariklo (Tate) = 17°57′ Terazi

Chariklo (ölüm) = 17°57′ Balık r.

Jupiter (Tate) = 18°24′ Yengeç

Lilith (Tate, prog.) = 19°36′ Yengeç

Varuna (Tate) = 19°49′ Koç

İLGİLİ YAZI:  Tıp ve Astroloji

MC (Manson) = 20°09′ Oğlak

Venus (Tate) = 20°43′ Kova

ASC (Tate) = 21°27′ Yengeç

Pluton (Polanski) = 23°53′ Yengeç

Ay (Polanski) = 24°39′ Yengeç

Varuna (ölüm) = 0°22′ İkizler

‘Pylenor’ (Manson) = 0°22′ İkizler

Uranus (Tate) = 0°40′ İkizler

Uranus (ölüm) = 1°10′ Terazi

Manson’ın horoskopunda, Varuna 8° Koç (Tate’nin horoskopunun MC’si üstünde) içinde ve Hylonome ile bağlantılı olarak Pholus ile de tam bir kare içindeydi. Onun Meridyen (21° Yengeç – Oğlak) düzlemi Sharon’nun yükseleni ile uyuşmaktaydı.

Varuna (Manson) = 7°55′ Koç

Pholus (Manson) = 7°42′ Oğlak

Venus (cinayet) ~ 7°04′ Yengeç (Ay’la kavuşumda)

Mars (cinayet) ~ 7°54′ Yay

Varuna (Polanski) = 8°04′ Koç r

MC (Tate) = 9°03’Koç

İlginçtir ki, kötü obje 1996 TL66, Manson’un çizelgesinde Ay ile tam tutulmadadır ve Sharon’un çizelgesine göre Güneş ve Merkür’ün tutulmasının tam üstündedir.

TL66 (Manson) = 3°20′ Kova

Jupiter (death) = 3°36′ Terazi

Mercury (Tate) = 3°45′ Kova

Chiron (Polanski) = 3°50′ İkizler

The Moon (Manson) = 4°00′ Kova

Sun (Tate) = 4°05′ Kova

Moon’s Node (Manson) = 4°07′ Kova

Sharon Tate’in kocası Roman Polanski, Manson’dan 1.5 yıl önce doğmuştur, fakat horoskopta Varuna aynı yerdedir; Tate’in MC’si üstünde. 24° Yengeç burcunda, Sharon Tate’in ASC üstünde ve Manson’ın IC üstünde, Ay Pluton ile tutulmadadır. Bu sebepten, Sharon Tate’in durumundaki kuvvetli Varuna, ona pozitif meziyetler vermektedir ( Sharon bir film yıldızı oldu). Fakat bu negatif yanlar da gösterdi (tüm toplumu üzen bir ölüm).

Arşivimde 11.evde Güneş ile Varuna tam kavuşum yaptığında doğan genç bir kadının çizelgesi var. Tıp ve biyolojiye aşırı ilgisi olması tutulmanın pozitif bir özelliğidir. Fakat onun yaşamında dramatik anlar da olmuştur: 17 yaşında siyah bir maske ile satanistler tarafından tecavüz edilmiştir. Bu olay Varuna (11.ev), Ay’a (5.ev) karşı geçişinden dolayı olmuştur. Başka bir örnek 16 Aralık 1857’de Varuna üzerindeki Yeni Ay zamanında ünlü astronom Barnard’ın doğumu olmuştur (ismi Güneş sisteminin en yakın yıldızlarından birine verilmiştir). Aynı gün Calabria’da 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan çok şiddetli bir deprem olmuştur. Ya da çok iyi bir dansçı olan Gwenn Werden örneğini göz önüne alabiliriz. 2 yaşında zarar görmüş bacakları olduğu için dans dersleri almaya başlamıştır ve işte bu Varuna’nın pozitif ve negatif gelişmelerini gösterir. Onun horoskopunda Varuna 1.evdedir, Balıktaki yükselenden 2 derece;) Varuna’nın bu tür özellikleri özel araştırmalar gerektirir, Varuna’nın pozitif ve negatif gelişmelerinin bilgi vermediği açıktır (daha önce de açıkladığım gibi Varuna’nın kareleri ve tutulmaları, başarı ve popülerlik getirir).

Küçük bir listeyle devam edelim :

Varuna Yay burcunda Güneş’le kavuşumda – Gilyarovskiy

Varuna Terazi burcunda Güneş’le kavuşumda – Ryleyev

Varuna 4. evde Kova burcunda Güneş’le kavuşumda – Simenon

Varuna Güneş ve Venüs’le exact kavuşumda ve Jüpiter’le kare – Musa Jalil (b. 15.02.1906,ve diğer Sovyet şair, Agniya Barto: 17.02.1906)

Varuna Balık burcunda Güneş’le kavuşumda – Boris Vian

Varuna Ay’la birlikte diğer bir çok gökcismiyle kavuşumda – Jean-Paul Sartre (27° Kova r)

Varuna Ay’la kavuşumda – Daniel Kharms (26° Kova)

Varuna Venüs ve Nessus’la kavuşumda – Marquis de Sade (0° Aslan)

Varuna Mars’la kavuşumda – Nikolai Gogol (25° Terazi)

Varuna Jüpiter’le kavuşumda – Agatha Christie (4° Kova r)

Varuna Jüpiter’le kavuşumda ve Chiron’la üçgen – Jonathan Swift (26° Koç r)

Varuna Uranüs’le exact kavuşumda – Hans Christian Andersen (Terazi, 9th house)

Varuna Hylonome ile exact kavuşumda – Iosif Brodskiy

Varuna Güneş’le karşıt – Stanislav Lem (20° Balık r)

Varuna Ay’la karşıt – Sacher-Masoch (28° Akrep)

Varuna Jüpiter’le karşıt – Conan Doyle (26° Yay r)

Varuna Satürn’le karşıt – A. Ostrovskiy (12° Akrep)

Varuna Güneş’le üçgen – Sergey Esenin (11° Kova r)

Varuna Ay’la üçgen, Merkür’le ve Güneş’le kare – Edgar Allan Poe (26° Terazi)

Varuna 5. evden 2. evdeki Mars’la exact üçgen – Charles Bukovski

Varuna Mars’la üçgen – Kafka (25° Oğlak r)

Varuna Jüpiter’le exact üçgen ve Ay Düğümleriyle kare – Solzhenitsyn (14° Balık)

Varuna Chiron’la üçgen – Belinskiy (26° Terazi)

Varuna Güneş’le kare – Maksim Gorky (8° Oğlak)

Varuna Güneş’le kare – Casanova (12° Yengeç)

Varuna 3. evdeki Merkür’le kare – Camus (7° Balık r)

Varuna Venüs’le kare – Dreiser (10° Oğlak)

Varuna Ay Düğümleriyle exact kare – Herbert Wells (3° Oğlak)

Varuna yükselen ufkuyla kare – Simone de Beauvoir (3. ev, Kova)

Varuna 8. evdeki Jüpiter’le exact quincunx – Charles Baudelaire (3. ev, Akrep)

27 Ocak 1981’de olanlar çok ilgi çekicidir. Bu tarihte hem yazar Ilya Erenburg hem de şair Pavel Tychina doğmuştur (Kozmik İkizler). Her ikisi de sadece erkeklerin ışığı ve profesyonel idarecisi değil, aynı zamanda dinamik bir şekilde toplumu yöneten faktör olmuştur. Her ikisinin de uzun bir hayatı olmuştur ve aynı yaşta ölmüşlerdir (16 Eylül ve 31 Ağustos 1967).

Horoskoplarında Varuna’nın Güneş ile tam tutulmasını ve Varuna-Pluton eşleşmesini görürüz. Onlardan bir gün önce Wilder Penfield doğmuştur (Kanadalı nörolog, nöro-cerrah, tıp tarihçisi, yazar). Ve onlardan 4 yıl önce, 21 Ocak 1881’de, psikoloji uzmanı Wolfgang Kohler doğmuştur. O da horoskopunda Güneş-Varuna tutulmasına ve Pluton eşleşmesine sahipti. Ve o da 1967’de ölmüştür.

Fakat tüm yazar haritaları arasında, Jules Verne’nin horoskopunda çok güçlü bir Varuna gördüm:

Jupiter = 13°45′ Akrep

Saturn = 14°27′ Yengeç r

Ay = 14°32′ Akrep

Neptun = 17°04′ Oğlak

Varuna = 18°21′ Akrep

Venus = 18°21′ Balık

Güneş = 18°46′ Kova

Asbolus = 19°27′ Aslan r

Mercury = 22°43′ Kova

Gerçekten Jules Verne’nin durumunda, Varuna’nın pek çok teması iç içe geçmiş bir şekilde bir aradadır:

Popülerlik, doğal fenle ilgi, yaratıcılık, yeni bilgiye istek ve yeni ufuklar açmak. Jules Verne, transit Pluto (18°42′ İkizler) yükselen üzerindeyken, Varuna ile karşıtken öldü.

Varuna Jean-Paul Sartre’ın haritasında da çok güçlü açılara sahipti:

Jupiter = 24°16′ Boğa

Ay = 25°53′ Kova

Merkür = 26°26′ İkizler

Varuna = 26°35′ Kova r

Sun = 29°41′ İkizler

Sartre’ın durumunda ise, düşüncelerin buluşları Verne’nin durumundan az değildir. Marjinal durumlar, günlük hayatın ve diğerinin çarpışması, doğru doğa Sartre için ana temalardı. Hatırladığımız kadarı ile, Fransız varlığının temsili olan Albert Camus’nün horoskopunda Varuna güçlüdür. Sanat ve show dünyası arasındaki ilişkiye gelirsek, belirtmek isterim ki, şüphesiz Varuna’nın rock-and-roll ve popüler müzik ile de alakası vardır. 12 Nisan 1954’te Koç burcundaki Venüs tutulmasından başlayalım. Bu günü, rock tarihçileri rock-and-roll un doğuşu olarak adlandırdıklarında; Bill Haley Rock Around the Clock isimli bir şarkı içeren bir albüm yapmıştı.

Ayrıca, 9 Mayıs 1962’de, Güneş Varuna ile tutulmuş iken, Parlophone şirketi Beatles’ın ilk albümünü çıkardı. Güneş’in Varuna ile tutulduğu bir sonraki tarihte (10.05.1963), Decca şirketi, Rolling Stones ile anlaşma imzaladı. 1967’de gene, Güneş Varuna ile tutulmuş iken Paul McCartney, Linda ile tanıştı ve BBC Beatles’ın "A Day in The Life (yaşamda bir gün) adlı parçasının içeriğinde uyuşturucu ile ilgili ipuçları var diyerek yasakladı. 1969’da Güneş Varuna ile tutulmuş iken, The Who adlı grup Tommy’ yi -tarihteki ilk rock-operayı- çıkardılar. 1977’deki tutulmada, Sex Pistols adlı grubun God Save the Queen (Tanrı kraliçeyi korusun) adlı şarkısında skandal çıktı. İngiliz otoriteler tarafından yasaklanan şarkı bir hit olup sıralamada en üstteydi (bazı listelerde şarkının adı yerine sadece bir çizgi vardı).

Popüler şarkıcıların ve rock müzisyenlerinin çizelgelerine dönersek, Varuna’nın nasıl açısal evler seçtiğini görebiliriz. Lennon’ın Varunası Güneş’e karşı ASC üzerindedir (DSC üzerinde başka bilinen bir çizelge). Prince’in Varunası DSC üzerindedir. Ringo Starr’ın Varunası 1.evdedir. McCartney’nin Varuna’sı 10. evdedir. Presley’ninki 4’te, Alice Cooper’ınki 7’de, Bob Dylan’ınki 4’te (IC üstünde), Mick Jagger’ınki 10’dadır. Madonna’nın Varunası 9. evde Mars ile Boğa burcunda kavuşumdadır. Kurt Cobain de Boğa burcunda 9.evde doğmuştur. Onun Varuna’sı Neptün ile tam kavuşumda, Uranüs ve Chiron ile bir bütün oluşturmakta ve Jüpiter, Venüs ve Satürn ile de az olarak birer bütün oluşturmaktadır. Cobain, transit Güney Ay Düğümü Varuna üstünden geçerken intihar etmiştir. Celine Dion da Boğa burcunda 9.evde Varuna’ya – Jüpiter ile tam kare ve Pholus ile kare, Uranüs ile tam bir bütüne ve Neptün ile karşıta- sahiptir. Varuna-Jüpiter tam karesi Janis Joplin’de de vardır. Tom Waits’in çizelgesinde Varuna’dan Venüs ve Jüpiter’e tam kare vardır. Jimmie Page, Varuna’dan Satürn ve kare Varuna-Güneş’in sahibidir ve Ingwie Malmsteen Varuna’dan Satürn’e tam kare sahibidir.

Trent Reznor horoskopunda Varuna ve Güneş’in kavuşumuna sahiptir, Marilyn Manson Varuna’nın Neptün’e tam zıtlığına, Jon Bon Jovi Ay ile Varuna’nın tam karesine sahiptir. Axel Rose sadece Varuna’dan tam kareye değil, Güneş’ten de bir kareye sahiptir. Mercury’de, daha önce de bahsedildiği gibi, Varuna’nın Venüs’e ve Jüpiter’e karşı bir pozisyonu vardır. Jean-Michel Jarre’nin Varuna’dan Güneş’e ve Andrew Lloyd-Webber’in Varuna’dan Jüpiter’e bir bütün oluşturması söz konusudur.

İLGİLİ YAZI:  Tıp ve Astroloji

Belirtirim ki; popüler müzikten en genel anlamda bahsetmekteyiz. Bu sebepten, Varuna aynı zamanda popüler rap şarkıcısı Tupac Shakur’un da horoskopundaydı: Neptün’e karşı, Venüs ile kavuşumda olan Pholus ile tam kare idi. Andrey Razin’in haritasında (1980’lerin sonunda Rusya’da çok popüler olan pop grubu Laskovy May’ in kurucusu) Güneş Varuna ile birleşiyordu. Popüler opera sanatçısı Galina Vishnevskaya, Varuna ve Uranüs ile tutulmaya ve Satürn ile kavuşuma sahipti. Amerikalı besteci John Cage Balık burcunda, DSC üstünde, 4.evde Jüpiter’le T-karesi ile birlikte ve de MC üstünde Satürn ile Varuna’ya sahipti. Ve de 19. yüzyılda Avrupa’nın her yerine giden Ferenc Liszt, 3. evde Varuna ile Güneş’in tam tutulmasına sahipti. İlginçtir ki, Cher ve John Travolta’nın ikisinin de (ikisi de hem şarkıcılıkta hem sinemada popülerlik elde etmişlerdir) Varuna 10.evdeki gezegendir. Ve Lisa Minelli’nin haritasında 10.evde Pholus vardır-Varuna ile tam karedir.

Makalenin sonunda, kutlamaların çizelgeleri ile ilgili bazı ilginç tarihler ve bilgiler var: 3 Eylül 1774’te -Varuna ve Güneş’in tam tutulması sırasında – büyük kaptan Suvorov, isyankar Pugachov’un güçlerine karşı bir zafer sağlamıştır. 22 Eylül 1789’da – gene Varuna ve Güneş’in tam tutulması sırasında- Rymnik’te Suvorov’un ordusu Türk ordusunu bozguna uğratmıştır (Türklerin sayıca 4 çift üstünlüğüne rağmen). 5 Aralık 1848’de USA başkanı James Polk California’da altın bulunduğunu açıklamıştır. Bu 1849’daki altın ateşine yol açmıştır. Bu gün tabi ki de Güneş Varuna ile tutulmadadır. 11 Nisan 1945’te Buehenwald kurtarılmıştır. Bu gün Güneş, Varuna, Merkür, Hylonome ve Venüs tutulmuştu. 15 Nisan 1951’de, tarihte ilk defa, Miss Universe yarışması yapıldı. Boğa burcunda Mars ile Varuna tutulmuştu. 18 Mayıs 1967’de Varuna ve Güneş’in tam tutulması sırasında, Andropov KGB’nin başkanı olarak seçildi. Çizelgesinde de bu tutulma vardı.

 

Politikacıların haritasında Varuna:

Varuna 10. evde Ay’la kavuşumda (30° Koç), 5. evdeki Jüpiter’le exact üçgen ve 11. evdeki Uranüs’le exact sextile – Prince Charles

Varuna Oğlak burcunda 11. evde Güneş’le kavuşumda – Conrad Adenauer

Varuna Merkür ve Güneş’le kavuşumda – Plekhanov

Varuna Merkür’le kavuşumda ve Chariklo ile kare – Kropotkin (6° Yay)

Varuna Mars’la kavuşumda, Jüpiter’le üçgen – Robespierre (22° Aslan)

Varuna Uranüs’le kavuşumda – Giscard d’Estaing (25° Balık, 6. evde DSC üzerinde)

Varuna 3. evde Uranüs’le kavuşumda – Elizabeth the Second

Varuna 4. evde Uranüs’le kavuşumda – Fidel Castro

Varuna Chariklo ile exact kavuşumda – Engels (9° Akrep)

Varuna Nessus ile exact kavuşumda – F.Roosevelt (24° Oğlak)

Varuna Asbolu ile kavuşumda – Che Guevara (1° Koç), Martin Luther King (Transit Uranüs natal Asbolus üzerinden geçerken öldürüldü)

Varuna Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda – Trotskiy (20° Oğlak), Andropov (10° Balık)

Varuna Kuzey Ay Düğümü ve TL66 ile kavuşumda, Neptün’le quincunx ve Nessus’la üçgen – Ivan the Terrible (23° Terazi)

Varuna Satürn’le karşıt – Andrey Sakharov

Varuna Neptün’le exact karşıt – Peter The Great (4° İkizler)

Varuna 10° Boğa burcunda 6. evdeki Satürn’le exact üçgen – Prince Andrew

Varuna Pluto’yla exact üçgen – Himmler (18° Kova)

Varuna Pluto’yla exact üçgen – G.K.Zhukov (13° Kova)

Varuna Yay burcunda 3. ev girişinde ve 5. evdeki Merkür’le Güneş’e kare – August Bebel

Varuna 12. evde 9. evdeki Merkür’e exact kare – Willi Brandt

Varuna Venüs ve Ay Düğümleriyle exact kare – Fransisco Franco (7° Kova)

Varuna DSC üzerinde Mars’la exact kare – Goebbels (14° Kova)

Varuna Hylonome ile exact kare – Marie Antoinette

 

Bazı mucitler, biliminsanları ve filozoflar:

Varuna Güneş ve Satürn’le exact kavuşumda – 19. yüzyılın doktor ve ökültisti Frantz Hartmann (0° Yay)

Varuna Oğlak burcunda Güneş’le exact kavuşumda – Patolojist ve anotomist Melnikov-Razvedenkov

Varuna Yengeç burcunda Güneş’le exact kavuşumda – Wedgwood, 18. yy. kimyacı

Varuna Akrep burcunda Güneş’le kavuşumda Hermann Kopp (Kimyacı ve kimya tarihçisi)

Varuna Yay burcundaki Güneş’le kavuşumda ve Satürn’le exact üçgen – Zamenhof, Esperanto dilinin kurucusu

Varuna 10. evdeki Venüs’le kavuşumda – Werner von Braun (6° Balık)

Varuna Venüs’le kavuşumda ve Pluto’yla exact üçgen – Assagioli (3° Kova)

Varuna Mars’la kavuşumda – Darwin (26° Terazi r)

Varuna Jüpiter’le kavuşumda – Newton (18° Balık)

Varuna Jüpiter’le kavuşumda – Filozof Vladimir Solovyov (19° Yay)

Varuna Chariklo ile kavuşumda ve Asbolus ile exact karşıt – Heisenberg (20° Kova)

Varuna Merkür’le exact karşıt – C.G. Jung (15° Oğlak r)

Varuna Jüpiter’le karşıt, Neptün’le kare ve TL66 ile kavuşumda – Pierre Curie (26° Yay r)

Varuna Satürn’le karşıt – Kant (11° Yengeç)

Varuna Uranüs’le exact üçgen – Edison (12° Koç)

 

Diğer ünlüler:

Varuna Aslan burcunda Güneş’le exact kavuşumda – Zakharov, 18. yy. mimarı

Varuna Kova burcunda Güneş’le exact kavuşumda – Conti, bilardo şampiyonu

Varuna Oğlak burcunda 5. evdeki Güneş’le kavuşumda – Matiss

Varuna Uranüs ve Güneş’le kavuşumda, venüs’le karşıt vs.. – Müzik editörü ve piyanist Neygauz

Varuna Ay’la kavuşumda – Van Gogh (19° Yay r)

Varuna Balık burcunda 10. evdeki Merkür ve aynı zamanda Uranüs’le exact kavuşumda – Şarkıcı Harry Belafonte

Varuna Merkür’le kavuşumda, Pluto’yla üçgen – Ortodoks kilisesi papazı, Serafim Sarovskiy (24° Aslan)

Varuna Mars’la kavuşumda – Besteci Glueck (30° İkizler)

Varuna yanık Satürn’le kavuşumda – Besteci Skryabin (11° Oğlak)

Varuna Uranüs’le exact kavuşumda – Playboy yayıncısı Hugh Hefner (7. evde Balık burcunda)

Varuna 5. evdeki Chiron’la Balık burcunda kavuşumda – Jacques-Ives Cousteau

Varuna Chiron’la kavuşumda – Medyum Vanga (3° Balık)

Varuna Hylonome ile exact (kusursuz) kavuşumda, Güneş ve Merkür’le üçgen -Kötü şöhretli psikoterapist Kashpirovskiy (18° Koç r)

Varuna Hylonome ile exact (kusursuz) kavuşumda ve venüs’le üçgen – 20. yy.’ın son Rus bestecisi Valery Gavrilin (18° Koç r)

Varuna Güneş’le kare ve Chariklo ile kavuşumda – Astrolog K.E.Krafft (20° Kova)

Varuna Güneş’le karşıt – Boris Becker (27° Boğa)

Varuna Ay’la karşıt – Besteci Verdi (30° Terazi)

Varuna 7. evde Balık burcunda 1. evdeki Merkür’le exact kavuşumda – Besteci Leonard Bernstein

Varuna Mars’la exact karşıt – Besteci Schubert (11° Terazi r)

Varuna 2. evde Jüpiter’le karşıt – Besteci Chopin

Varuna Satürn’le karşıt ve Mars’la üçgen – Astronot Glenn (21° Balık r)

Varuna Hylonome ile exact karşıt Güneş’le kare – Ökültist H.P. Blavatsky (20° Akrep)

Varuna 1. evde 9. evdeki Jüpiter ile exact üçgen – Phil Donahew

Varuna Pluto ile exact üçgen ve Venüs ile exact sextile – Sürrealist ressam Magritte (15° Kova)

Varuna Pluto’yla exact üçgen – the mesmerist Messing (17° Kova r)

Varuna Lilith’le exact üçgen ve Güneş’le kavuşumda – Uri Geller (26° Koç r)

Varuna Koç burcunda 12. evde ve 10. evdeki Güneş ve Merkür’le kare – Joan Baez (folk-rock)

Varuna Mars’la exact kare – Salvador Dali (26° Kova)

Varuna Chiron’la exact kare – Kaptan Cook (19° Yengeç)

Varuna Neptün ve Merkür’le exact kare, Chiron’la exact sextile – Steiner, Ruhani bilimin kurucusu ( 29° Yay)

Varuna Ay Düğümleriyle kare – El falcısı Cheiro (4° Oğlak) Sanayici Kreisler (17° Oğlak)

Varuna Kova burcunda 3. evde, 1. evdeki Yay Uranüs’üyle exact sextile – Pilot Lindberg

Varuna Koç burcunda 11. evde, MC ve Asc ile sextile – Futbol oyuncusu Beckenbauer

 

Satırları bitirdikçe, Varuna (Yengeç burcunun 9. derecesi içinde) Ay’ın kuzey ucu (Yengeç bucunun 11. derecesi) ile Jüpiter ve Neptün’e göre tutulmaktadır. Bu sembolik midir? Daha fazla konuşmayacağım, Satürn’üm Yengeç’in 9.derecesinde ve benim Merkür’üm 11.derecede…

*Belki de Proserpina ismi yeni bulunan Pluto’unki gibi bir orbitalde dönen obje 2001 KX76’ya daha iyi uyar. KX76 Varuna’dan da parlaktır. Fakat küçük gezegen Proserpina zaten var, bu sebepten, bu isim başka birine daha verilemez (1.08.2001).

 

4.04.2001, 7:00, Denis Kutalyov, Sergiev Posad

Çeviri Devrim Dölen

 

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın