Ev Türetme Tekniği

 

 

Astrolojide evlerin anlamını özet olarak okumak için bkz: Astrolojide Evler

 

Kendi haritanız üzerinden patronunuzun hizmetçisinin kedisini takip edebilme şansınız var. Çünkü 1. derste bahsettiğim gibi Dünya ve insan yaşamı oldukça renkli, milyonlarca şeyden ve olaydan oluşuyor ama buna rağmen yine de her şey birbirine bağlı…

Elbette türetilmiş evler birincil evler kadar güçlü değillerdir ama zorda kaldığınızda veya çok fazla detaya inmek istediğinizde çok iyi yardımcılardır.

Örneğin annenizin doğum saati veya günü belli değilse onu kendi haritanızdan takip edebilme şansınız var.

Çoğu amatör astrolog ilerletilmiş haritalarda mesela her transitin o ev için çalışacağını varsayar. Halbuki durum her zaman böyle değildir: Büyük bir transit çalışma yaşamınızı gösteren 6. evinize yaklaşıyor olsun. İşyerinde bir şey olmasını beklemeniz mantıken çok doğal. Ama astrolojik olarak yanlış. Çünkü ilerletim tekniklerinin çoğu (trend sheet – trend sayfaları) o anda sizin kardeşinizi sembolize eden 3. evinize işaret ediyorsa, büyük bir merakla beklediğiniz o büyük transit kardeşinizin taşınmasıyla sonuçlanabilir. Ve siz 6. eve bir anlam veremeyebilirsiniz.

 

Peki nasıl çözülür?

Büyük resimde (ilerletimlerde, örneğin Profeksiyonlarda, Solarda, Progresde vb.) 3. evle ilgili bir yığılma varsa, o ara 3. evle ilgili bir değişim  beklersiniz. Transite bakarsınız. 3. evin “neresine” transit yapacak? 3. evin 4. evine yani kardeşinizin yaşadığı yere… İşte bu türetme tekniğidir.

3. ev: Kardeşiniz.
3. ev + 4 ev = 6. eviniz.
6. eviniz: Çalışma hayatınız ve türetmeden çıkan sonuca göre de kardeşinizin yaşadığı yer. Çünkü sizin 3. eviniz = Kardeşinizin 1. evidir.

İLGİLİ YAZI:  Dünya Astrolojisi (Mundane) Uzmanlık Sınıfı (13 Şubat Çarşamba Online)

Sınırsız sayıda türetilmiş ev kullanabilirsiniz ve bu, bir astroloğa en fazla bilgiyi veren enformasyonlardan sayılır. Patronumun eşi hakkında bir şey bilmek istiyorsam 4. evime bakarım. Çünkü patronumun 1. evi 10. evimdir ve 4. evim de patronumun 7. evi olur. Patronumun eşinin hastalıkları hakkında fikir edinmek istersem de 9. evime bakarım. Çünkü patronumun karısının 1. evinden, yani kendi 4. evimden 6 ev gittiğimde 9. eve varırım. Bu bölge aynı zamanda patronumun kayıp veya suçlarına da denk gelir çünkü onun 1. evini gösteren 10. evimin de 12. evidir.

Önemli Not: Aşağıda göreceğiniz gibi toplama yönteminde her zaman 1 eksiktir çünkü söz konusu olan evi “1” olarak sayıyoruz.

 

 

Bir çizimle daha net görebiliriz:

 

 

Yukarıdaki harita Prens Charles’a aittir. Prens Charles için Diana, boşanmış olsa bile 7. evdir. Yani bu haritanın 7. evi Diana’nın 1. evidir. Diana’nın trafik kazasını arıyoruz. Diana’nın 3. evini (trafik-araba-kısa yolculuk) Balık burcu yönetmektedir. Balık burcunun yöneticisi Jüpiter Diana’nın 12. evine (kayıplar) düşmüştür. Jüpiter Yay burcundadır (yurtdışı). Uranüs (ani şok ve kazanın kitlelerce bilinirliği) ile karşıttır. Ve Yay Mars’ı (paparazzi/kazalar) ile kavuşumdadır. Bu Mars aynı zamanda yaşamın sonunun nasıl geleceğiyle ilgili bölgeyi de (4. ev) yönetmektedir.

Mars’la ilgili bir ayrıntı daha verelim; Prens Charles’ın haritasında Mars, Diana’yı aldattığı aşığı Camila Parker’dır ve aynı zamanda evliliğin sonunu (7. evin 4. evi) da yönetmektedir…

 

Astroloji aynı doğadaki herşey gibi hatalar içerse de (mutasyonlar, hastalıklar, yokoluşlar vs.) çok işlevsel bir sistemdir. Çünkü bize  hayat hakkında da bilgiler sunar ve herşeyin birbiri ile titreşen ince sicimlerle bağlı olduğunu (bkz.: m-teorileri) söyler. Bu, iyi anlaşılması ve üzerinde düşünmenizi istediğim bir felsefe. Ve bu konuda kozmik motifler çok fazla şey söylüyor.

İLGİLİ YAZI:  Arap Noktaları Semineri

 

Örneğin: (-1 yapmayı unutmayın)
Ebeveynlerimin sahip olduğu maddi varlıklar benim şansım ve onların sahip oldukları ne kadar iyi ise, doğuştan o kadar şanslıyımdır: Ailemin parası benim 5. evim.

4 (ebeveyn) + 2 (maddi varlık) = 5

Ebeveynlerimin yarattıkları yuva neyse insan ilişkilerim de odur. Onların yarattıkları yuvayla sosyal bir insan olabilirim, belki de diğer insanlara düşman: Ailemin yuvası benim 7. evim.

Ebeveynlerimin sahip oldukları sosyal statü çok önemli. Çünkü bu sembolik motivasyonlarım, eyleme geçiş aşamam, kendimi gerçekleştirmem: Ebeveynlerimin sosyal statüsü benim 1. evim.

Ebeveynlerimin sorumluluk sahibi olup olmamaları da çok önemli çünkü alacağım eğitimin, uzmanlığımın, içimdeki keşif heyecanımın ve inancımın direkt sembollerin birisi: Ebeveynlerimin sorumluluk sahibi olup olmaması benim 9. evim.

Ebeveynlerimin birbirleriyle anlaşıp anlaşmamaları benim yaşamdaki sosyal statümü de sembolize ediyor. Uyumlu ebeveynlerle sağlam bir gelecek inşa etmek daha mı mümkün?: Ebeveynlerimin birbirlerine olan davranışları benim 10. evim.

Arkadaş grupları ve üye olduğum klüpteki insanlarla olan iletişimim beni motive ediyor ve toplumsal maskemi sağlamlaştırıyor olabilir: Arkadaş gruplarıyla kurduğum iletişim benim 1. evim.

Çocuklarımızın 9. evleri olduğumuz için mi her birimiz hep bir ağızdan coşku ve arzuyla “çocuğum okumalı!” deriz?: Çocuğumun alacağı eğitim benim 1. evim. Aslında kendimizi mi gerçekleştirmeye çalışıyoruz?

Yanımda çalıştırdığım insanları dönüştürme rahatlığım ve onlar sayesinde para kazanma olanağım var. Aynı zamanda “emek” kiralamış oluyorum. Ben onların 8. eviyim.

İLGİLİ YAZI:  Otomatik Asc Profeksiyon Yıl, Ay ve Gün Hesaplama (Excel Dosyası)

İletişimim ve fikirlerim aynı zamanda kariyerim ve sosyal statüm için göze aldığım/alacağım sorumluluklarımı ve yıpranma kredimi de gösteriyor. Çünkü 10. evimin 6. evi. Aynı zamanda beni topluma kazandırıyor. Çünkü 12. evimin de sona erişi, yani 4. evi.

İyi bir eğitim alırsam gereksiz sorumlulukların çoğundan kurtulabilmemi sağlayacak çalışanlar edinebilirim. Çünkü 9. ev=6. evin 4. evi. İyi bir eğitim aynı zamanda maddi varlıklarımı ve somut-soyut tüm kaynaklarımı (yeteneklerim gibi) dönüştürmeme de yardımcı olur çünkü 9. ev=maddi varlıklarımın da 8. evi.

Başkalarıyla iyi geçinmek için otoriter ve bilirkişi gibi davranmamak gerekir. Çünkü 10 ev=7. evin sona erişi, yani 4. evi.

Bir çok araştırmaya göre seri katiller öldürmek dışında bir hobiye sahip değiller. 8. ev 5. evi sonlandırıyor gibi görünüyor. Çünkü 8. ev, 5. evin 4. evi. Peki 8. evi ne sonlandırabilir? Elbette onun 4. evi olan 11. ev.

İyi bir sosyal statüye sahipsem para ve yeteneklerim konusunda şanslıyım. Çünkü maddi varlıklarım 10. evimin 5. evi.

Toplumsal maskemizi sosyal statümüz için iyi kullanmamıza ve idare etmemize ihtiyacımız var çünkü statümüzü sonlandırabilme gücüne sahip.

Çocuğumun ölümü (seri katiller için hobinin olmaması gibi) benim trajedim. Çünkü onun ölüm evleri benim de ölüm evlerim: 4, 8 ve 12. evler.

 

Çok kabaca kozmik örüntü böyle. Görüldüğü gibi sizi çok fazla detaya boğabiliyor ve üstünde düşünülecek bol malzeme de üretiyor.

 

Bu yazının ilk yayını: 15 Mart 2003

 

 

Devrim Dölen

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte, profesyonelliğe adım atmadan 24 yılını astroloji araştırmalarına verdi. 1999 yılından itibaren bunların bazılarını hakemli dergilerde (Bilim Tarihi), bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı astroloji eğitmenliği yapmıştır. 2001 yılında ücretsiz astroloji kursu veren Türkiye’deki ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerindendi. 2011 yılında ise Zodyak Astroloji Yayınevini ve bugün bir çok astrolog yetiştirmiş olan Astroloji Akademisi’ni, 2015 yılında ise astrolojimarket.com sitesini kurmuştur ve aynı yıl Astroloji Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. 2016 yılında ise Zodyak Astroloji Dergisi'ni çıkartmaya başlamıştır. Integritas tekniğinin yaratıcısıdır. Karate'de siyah kemer sahibidir. Astrolojik tablolar, tasarımlar ve diorama yapmayı, doğayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir… Şimdiye kadar çıkmış olan yayınları: Astroloji Eğitimi 2 Astroloji Eğitimi 1 Arap Noktaları & Astrolojide Gösterge Denklemleri 2022 Gökyüzü Takvimi 2021 Gökyüzü Takvimi 2020 Gökyüzü Takvimi 2019 Gökyüzü Takvimi 2018 Gökyüzü Takvimi Zodyak Astroloji Dergisi Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Asteroid Sözlüğü (Program) Bitkiler: Astroloji & Mitoloji Temel Seviye 1: Gezegenler & Elementler Temel Seviye 2: Burçlar Temel Seviye 3: Evler Temel Seviye 4: Açılar 2015 Gökyüzü Takvimi

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın