2020 Merkür Akrep Gerilemesi

 

Astrolojinin en popüler fenomeni şüphesiz Merkür retroları. Yılda ortalama üç defa gerçekleşen ve duraklama zamanları ile beraber yaklaşık bir ay süren Merkür retrolarının oldukça ilginç geçecek 2020 yılı için; sonuncusu 11 Ekim’de Merkür’ün gerilemek için durağa girmesi ile başlayacak. 17 Ekim’de Merkür, duraktan çıkarak gerileme hareketine geçecek. Akrep burcunun 11 derece civarında başladığı gerileme hareketine, 28 Ekim’de Terazi burcuna gerileyerek devam edecek. 31 Ekim’de düz harekete geçmeden önce son kez durağa girecek ve nihayet 6 Kasım’da düz harekete geçecek.

 

İlk Durak: 11-17 Ekim 2020

Gerileme: 17-31 Ekim 2020

Son Durak: 31 Ekim-6 Kasım

 

Merkür, Akrep burcundaki transitine ise 27 Eylül’de başlayacak. Bu dönemdeki merküryen konuların Akrep burcu özelliklerine sahip olması beklenir; yani düşünceler derin, konuşmalar gizli, güç için bilgi isteği yoğun, zihin daha konsantre ve zihnin çalışma şekli de daha şüphecidir.

 

Bir gezegenin retrosunda o gezegenin ifade ettiği konularda genel olarak pürüzler oluşabilir, gezegenin ifade ettiği konular yavaş ilerler ve sonradan revizyon gerektirir. Merkür gezegeninin astrolojik olarak temel fonksiyonu her türlü aktarım, aracılık faaliyetleri ve bağlantı kurulmasıdır.

 

Dolayısıyla, Merkür gerilemesi zamanlarında aktarımı içeren her türlü yaşamsal alanda; yani özetle iletişim, bilgi, haberler, gazeteler, ticaret, eğitim, trafik, kısa seyahatler, virüsler ve tabi ki bilgisayar, cep telefonu gibi yaygın kullanılan küçük elektronik aygıtlarda sorunların çıkması muhtemel bir dönemdir. Bu retroda Merkür’ün dispozitörü Mars’ın da retro harekette olması ve Akrep burcunun 150 derecelik risk yaratan açıyla bağlantıda bulunduğu Koç burcunda seyrediyor olması, retronun olumsuz etkilerini iki defa vurguluyor olacak. Mars Koç etkisi ile refleksif olarak yeni girişimlerde bulunma güdümüz bize hata yaptırtabilir. Merkür retroları zihnin hata yapmaya meyilli olmasından ve yavaşlamasından dolayı kesinlikle yeni işlere başlamak için uygun zamanlar değildir. Mars’ın da  etkisiyle ayrıca sporcuların da riskli hareketlerden uzak durmasında bu dönemde fayda vardır. Özellikle sinir sıkışmaları. El becerisi gereken işlerde de yine Mars etkisinin aktif olması nedeniyle yaralanmalar yaşanabilir.

 

Gezegenlerin özellikle gerilemeye girmeden önceki durak pozisyonu olmak üzere durak pozisyonları, gerileme pozisyonundan daha sorunlu geçmeye adaydır. Natal haritalarında Merkürleri geri harekette bulunanlar, popüler astrolojik bilgilerin aksine gökyüzü ile eş zamanlılık oluşumundan dolayı Merkür retrolarının etkilerini almaya daha açıktırlar ve neyseki bu konuda daha tecrübeli olduklarından sorunlarla baş etmeye daha yatkın olabilirler.

İLGİLİ YAZI:  Hakikâti Tanımak

 

Akrep burcunun konuları bu dönemde zihnimizi daha çok meşgul edecektir. Akrep burcu, acı ile ilişkilidir. Dolayısıyla, Merkür Akrep retrosu sırasında acı veren haberler duymamız ve dil yarası diye tabir edebileceğimiz acı veren iletişim içinde olmamız olasıdır. Akrep burcu acıyla ilgili olduğu kadar acıyı def etmekle de ilgilidir. Akrep burcunun kesip atma enerjisinden de faydalanarak bu dönemde bizde stres yaratan düşüncelerimiz, takıntılarımız ile ilgili zihinsel çalışmalar yaparak zihinsel acılarımızı kesip atabiliriz, geçmişten gelen hatalı zihinsel kodlamalarımız, psikolojik travmalarımız üzerine içe dönük psikolojik (Akrep konuları) çalışmalar yapabilirz.

 

Merkür Akrep ASC’ye çekildiğinde 8. ve 11. evleri yönetir 8. ev’in krizleri, psikolojiyi ifade etmesi ve 11. ev’in ailesel krizler, bilinçaltı krizleri ile ilgili olması açısından geçmişe yönelik bilinçaltı çalışmalar yaparak geçmiş travmalarımızı temizlemek, Merkür Akrep retrosunu optimum seviyede kullanmamıza vesile olabilir.

 

Akrep burcu şüpheyle de ilgilidir hatta bizzat Akrep burcunun kendisi şüphe uyandırır ve bazen iftiraya uğrar. Merkür Akrep retrosu döneminde Akrep burcunun şüphe uyandıran doğası gereği doğrular söylense bile, söylemlerden şüphe duyma, Merkür’ün düşük kullanımı olan dedikodu, iftiraya maruz kalma gibi negatif olaylar yaşanabilir. Yine bu dönemde manipülatif söylemlere karşı dikkatli olmakta fayda var. 

 

Akrep Burcu ile ilgili bkz.: Akrep Burcunda Safsatalar ve Az Bilinen Tarihî Gerçekler

 

Mars yönetiminde olan Akrep burcu ayrıca korkular ve stres ile ilgilidir. Bizde stres yaratan konularla ilgili düşünmek, bu konularda haber almak yine bu süreçte mümkün. Merkür Akrep’in kendisine göre 8. ve 11. evleri yönettiğini söylemiştik. 8. evin konuları olan borçlar, finansal yükler, tabu konular gibi insan yaşamında stres yaratabilecek konularda geçmişten gelen problemlerle ilgili stres veren haberler almak, korku veren düşüncelere sahip olmak gibi durumlar yaşanabilir.

 

Öte yandan retrolar yarım kalmış işleri tamamlama ve revizyon yapma açısından faydalı bir enerji ile gelirler. Dolayısıyla, bu dönemde borçlarımızı yapılandırmak, belki bitiremediğimiz için stres yaratan yarım kalmış yazışmaları, evrakları, eğitimleri, yazıları düzenlemek ve tamamlamak, eski bilgilere yönelik tarihi, mitolojik, ezoterik kitap okumaları yapmak, yine Merkür retrosunun optimum kullanımı için olumlu olacaktır.

 

Sanırım son günlerde herkesin ortak gündemi Covid-19.  Öncelikle, yukarıda belirttiğim gibi zihnimiz korkularımızla ve stres yaratan durumlarla meşgul olacak.  Akrep burcu takıntıları sembolize ettiği için sağlıkla ilgili korkularımız takıntı haline gelebilir. İyi yönden; belki bu korkular Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin uygulanmasındaki hataları ve eksiklikleri revize etmek açısından faydalı olarak kullanılabilir.

İLGİLİ YAZI:  Aslan Burcunda Merkür Gerilemesi Etkileri

 

Merkür’ün medikal astroloji açısından anlamlarına baktığımızda virüsleri, mikropları, sinir sistemini, bronş bağlantılarını ve  aktarım prensibi ile bağlantılı olarak Mars ile birlikte bir ilacın enjeksiyonunu yönetir. 

 

Bu seferki Merkür retrosu boyunca dispozitörü Mars da yönettiği Koç burcunda geri harekette olacak.  Mars’ın medikal astrolojideki anlamları olan bağışıklık sisteminini de eklersek; Merkür Akrep gerilemesi döneminde Covid-19 ile ilgili gelişmeler olabileceğini öngörebiliriz. Zaten mevsimsel olrak grip vakalarının arttığı ve okulların açılmış olduğu döneme denk gelecek olan Merkür retro, virüsün dönüşüme uğrayarak (Akrep burcu) geri dönmesi anlamına gelebilir.  Gerileme hareketi; adı üstünde, geçmişte olan bir olayın tekrar etmesi anlamındadır. Akrep burcu tehlikeyi ilk fark eden burçtur bundan

 

dolayı hayatta kalmak ile ilgilidir. Akrep burcunun hayatta kalma, temizleme, bertaraf etme etkisi ile Covid-19 ile mücadelede tekrar sıkı tedbirlerin alınması gündeme gelebilir, zira zihnin tehlikelere yoğunlaşması, geçmişten gelen bilgiler ile tehlikeyi/acıyı bertaraf etmeyle ilgili çalışması Merkür Akrep döneminde mümkündür ve ayrıca söylemler ve haberler de bu yönde olabilir.

 

Hızla ve hareket etmekle ilgili iki gezegenin (Merkür & Mars) geri harekette olacak olması, Covid-19 tedbirleri kapsamında hareketlerimizde kısıtlamaların yeniden uygulanması söz konusu olabilir.  Hatta Türkiye’nin natal haritasında 5. evden transit yapacak Merkür’ün, ilköğretim okullarında yüzyüze eğitime ara verilmesini ve spor müsabakalarının durdurulmasını gündeme getirebilir.

 

Akrep burcu Mars yönetiminde bir burç olarak kesmekle ilgili olduğundan cerrahi müdaheleler ile de ilgilidir. Merkür Akrep ASC’ye çekildiğinde, kendisine göre 8. evi yönetir. 8. evin konularından bir diğeri ameliyatlardır. Merkür’ün özellikle durak olduğu günlerde ve mümkünse geri hareketinde olduğu süre zarfında özellikle hata kaldırmayacak cerrahi operasyonlardan uzak durulmasında fayda vardır. Ancak daha önce başlanmış bir operasyon, düzeltme için tekrarlanabilir. Bu dönemde Akrep burcu zehirlerle ilgili olduğu için ilaç zehirlenmelerine de dikkat etmek gerekir.

 

Mars ile birlikte ilaç enjeksiyonunu ifade eden Merkür’ün Akrep burcundaki gerilemesi beklenen aşının geliştirilmesi ile ilgili hataların fark edilmesiyle, çalışmaları pekiştirme yönünde çalışabilir.  Özellikle Terazi burcuna gerilediğinde, Satürn ile yapacağı kare açı ve Merkür Akrep transitinde Neptün ile yapacağı altın oran açıları, aşı ile ilgili bilimsel keşifler için uygun zamanlar olabilir.

İLGİLİ YAZI:  Deniz Kazaları

 

Merkür, retrosunun son günlerinde Terazi burcuna gerileyecek. Bu dönemde ikili iletişimde yaşanacak hatalar, Merkür retrosunun meşhur hatalı mesaj göndermeleri, partnerlerle veya ortaklarla yaşanan iletişim aksamaları olasıdır. Dünya astrolojisi açısından diplomatik iletişimde tekrarlanan sorunlar meydana gelebilir. Türkiye açısından zaten şu an gündemimizde olan, geçmişten gelen ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren kıta sahanlığı problemi ülke gündeminde daha fazla yer kaplayabilir. Ayrıca, ticari alanda (Terazi) sahtekarlıklara dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.

 

Evsel olarak Merkür Akrep ASC’ye çekildiğinde kendisine göre 8. ve 11. evleri yönetir ve 4. eve yansır. Merkür Akrep’in ingress haritasında Merkür 12. eve yerleşmiş, 8., 10., ve 11. evleri yönetir durumda ve kıstırılmış 3. eve yansıyor. Türkiye’nin natal haritasına baktığımızda ise Merkür 4. ve 12. evleri yönetiyor, transitini 5. evden yapacak, retro hareketinde çoğunlukla 9. ev’e yansıyacak, ayrıca Merkür, 12. evdeki natal Ay’ın dispozitörü.

 

Türkiye Progress

 

 

Türkiye’nin progress haritasında ise Merkür, 1., 10. evleri yönetmekte, retro transitini 2. evde yapmakta, Terazi burcundaki gerilemesi dahil çoğunlukla 6. eve yansımakta. Progress haritadaki 2. evde yerleşmiş olan 5. 6. evleri yöneten, 6. ev’e yansıyan ve yine 2. ev’in yücelim

yöneticisi olan Satürn, Merkür Akrep retrosunda transitle tetiklenecek. Evsel olarak baktığımızda, özellikle progress Satürn’ün tetiklenmesi dikkati çekiyor ve Merkür Akrep anlamlarıyla uyumlu olarak 2-8 aksı ve 6-12 aksı öne çıkmakta. Merkür ve 2-8 aksının ortak konuları stres yaratan ticari durumlar yani özellikle KOBİ’leri etkileyecek borçlar, vergiler, krediler gibi konular Merkür retrosunda gündeme gelebilir. Ülke haritalarında Satürn’ün ülkenin yaşlı nüfusunu ve yaptırım gücünü elinde bulunduran, toplum düzenini kontrol eden sistemleri ifade ettiğini, Merkür’ün virüslerle bağlantısına birleştirirsek yukarıda bahsetmiş olduğum Covid-19’a karşı tedbirlerin tekrar geri gelebileceğini gösteriyor diyebiliriz.

 

Son olarak bu sene şanslı etkiye sahip cazimi Merkür pozisyonunun olmayacağını ayrıca hatırlatmakta fayda var; yani Merkür kralın (Güneş) kalbinde yazarlarsa inanmayın yanık olacağı için olsa olsa kralın elinin altında olur 🙂

 

İçten Ural

Astroloji Akademisi mezunu

Zodyak Astroloji Dergisi yazarı

 

 

 

Not: Bu yazı ilk kez Zodyak Astroloji Dergisi'nin 17. sayısında yayınlamıştır. 

 

 

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın