Seba’i Seyyare Kadısı Jüpiter

 

Kaos dans eden bir yıldıza hayat verir.

                                                                                                         NIETZSCHE

 

Şansı nasıl tanımlarsınız? Hazırlıkla fırsatın rastlantısal olasılıkla  kesiştiği bir kavşak? İstatistiksel ve matematiksel bütün olasılık hesaplarınızın  elde edilen sonuçla yıkılması? Bu aralar şiddetle ihtiyacınız olan,ya da size hiç uğramayan? Çirkin bir kurbağayı tarz bir prense dönüştürebilen güç? Ya da şans veya şanssızlık olarak adlandırdığımız kavramlarda referans noktanız nedir? Başka hayatlar mı?

Yaygınlık,genişleme ve büyüme hayatımızın her noktasında ve her zaman olumlu görebileceğimiz nitelikler midir? Ya devasa bir biçimde” GENİŞLEYEN “yağ hücreleriniz ise?  Ya da daha olumsuzu kontrolsüzce ve anormal bir biçimde  “ÇOĞALAN “hasar görmüş  hücrelerinizle uğraşmak durumunda kalmışsanız; ülkeniz başka bir güç tarafından    ” İŞGAL” edilmişse? Bütün bu olanlara  da olumlu bir bakış açısı yükleyebilir misiniz? Sanırım hiçbirimiz yukarıdaki satırlar için pozitif bir bakış açısı geliştiremeyiz. Evet  astrolojide  genellikle Jüpiter’in şans ,talih kısacası iyi olan “şey” leri ifade ettiği  düşünülür. Ancak yukarıdaki  satırlarda belki de uç bir biçimde verilen örnekler de Jüpiter ile sembolize edilen niteliklerdir.

Yaşamlarımız da aslında iyi-kötü, karanlık-aydınlık, özgecilik ve bencillik gibi temaların tezahürü üzerine kurulmuştur. İçsel ve dışsal  kaoslarımızın çoğunun özünde yatan aslında bu dualiteyi dengelemek değil midir aslında ? Adalet, inanç, şans, din, yüksek öğrenim, hukuk, abartı, yayılma ,genişleme, fanatizm gibi anahtar kelimelerle ifade edilen Jüpiter’i mitolojik, ezoterik, sembolik anlamlarıyla değerlendirdiğimizde farklı kültür ve uygarlıklarda benzer temalarla karşılaşırız.

Güneş’ten sonra en büyük gök cismi olan Jüpiter’in en önemli özelliklerinden biri, fiziksel büyüklüğüyle benzer bir şekilde büyütücü özelliğidir. Doğum haritasındaki Jüpiter etkisini olumlu kullanabilenler “başarı”, “şans”, “büyük” kavramlarında “en”leri yakalayabilirler. En başarılı, en şanslı.. Eğitim, felsefe, yabancı dil, ticaret, din, Jüpiter’in en önemli fonksiyonları arasındadır. Ancak doğum haritanızda sorunlu / abartılı bir Jüpiter’e sahipseniz, bulunduğu burç ve ev konumuna göre zararlı olan etkileri de büyütecektir. Bu olumsuz etkiler hem bedensel,hem sağlık hem de psikolojik anlamda etkisini gösterecektir.

Beden üzerinde karaciğer rahatsızlıkları, obezite, akciğere ilişkin tüm zayıflıklar gibi sorunlara yol açabilir. Kişilikte tembellik, sorumsuzluk, hayalperestlik, egosantrizm, eğlence ve zevk düşkünlüğü, gösteriş merakı, fanatizm gibi olumsuz etkiler gösterebilir.

İLGİLİ YAZI:  Jüpiter Paralel Satürn

Mundane astrolojide yabancılar, uluslararası ticaret, dinler ve farklı kültürler ve kitle kontrolü Jüpiter’in yönetimi altındadır. Medya, reklamlar, hukukçular ve üniversiteler de Jüpiter ile sembolize edilir.

Mithra gizemlerinde erginlenme, göğe yükselme merdiveni (climaks) yedi basamaktan oluşmaktadır. Her biri bir gezegen tarafından yönetilen, yedi inisiyasyon derecesi vardır ve her bir basamak bir gezegen ile ifade edilmektedir.

Gelin (Venüs), Kuzgun (Merkür), Asker (Mars), Aslan (Jüpiter), Pers (Ay), Güneşin Habercisi (Güneş) ve Baba (Satürn). Jüpiter 3. basamaktadır ayrıca bronzdan yapılmış bir basamaktır bu.

Jüpiter Kabala inancında merhamet küresi ve koşulsuz sevgi ile bağlantılıdır.

Jüpiter döngüsü Çin’de zaman geçişini ölçmekdeki en önemli birim olarak görülmüştür ve  “Büyük Yıl” denmiştir. Jüpiter’in Güneş çevresinde dönmesi yaklaşık olarak 11-12 yıl sürer.  Jüpiter’in Türk söylencelerinde geçen adlarından biri de   “Ağaç Yıltızı’dır”.  Feng-Shui’de olduğu gibi Hintli astrologlar da bir evin yönünün onun  sakinlerini etkileyebileceğini düşünürler bu nedenle Jüpiter’in yönü olan doğuya  bakan ön kapıları uğurlu sayarlar.

Türkler’in takvim bilgisinde önemli bir rol oynayan Jüpiter’e  “Ongay”, “Erengay”, “Tennir”,  “Karakuş” gibi adlarla ifade edilir. Dönüş süresi 12 gezegenin süresine yakındır. Türklerin  ilk siyasetname örneği olan  Kutadgu Bilig’ de şöyle geçer :

Ondan sonra gelir, ikinci olur Ongay

Her evde kalır on ay ,ayrıca da iki ay

Karakuş yıldızı (Jüpiter) ve Erentüz yıldız grubu gece gökyüzünde hikmet arayanlara delil olarak gösterilir.

Hint Astrolojisine göre Jüpiter, Brihaspati yani tanrıların öğretmenidir. O, yaratıcının bilgisine sahip olandır. Neşe, bilgelik ve genişleme ile ifade edilir. Hint astrolojisine göre haritamızda güçlü bir Jüpiter var ise hayatta karşılaşacağımız zorlukların  üstesinden gelebileceğimiz ifade edilir. Bir kadının haritasında Jüpiter ilişkileri ve oğlu simgeler. Zayıf olan Jüpiter kişinin idealleri ve günlük yaşamı arasındaki zorlanmalarını ve ikili ilişkilerdeki problemlerine işaret eder. Aşırılık ve hırs ile de ifade edilir. Bu durumda sitrin, topaz, altın gibi metal ya da taşlardan yapılmış mücevherleri takmak kişiye iyi gelecektir. Aynı zamanda bu kişi özellikle başkaları için çalışarak da bu olumsuzluğu giderebilir.

İLGİLİ YAZI:  Arılar ve Haşereler

Batlamyus’a göre gezegenler ve insanın yedi çağı arasında etkili ve güzel bir bağlantı vardır. Altıncı sırada yer alan Jüpiter on iki yıllık bir dönem olan yaşlılık çağından sorumludur. Bu dönem el ile yapılan işlerin yavaş yavaş bırakılması anlamına da gelir.

Fransız psikolog ve istatistikçi Micheal Gauquelin 25.000 ünlü Avrupalının arasında yapmış olduğu istatistikte Jüpiter ile aktörler, askerler ve yazarlar arasında anlamlı bir bağ kurmuştur.

 

KRONAKTÖRLER VE ÇAĞIN RUHU

 

Kronaktörler (choronactors) yani zamanın işaretçileri Jüpiter ve Satürn olarak ifade edilir. Yirmi yıllık Jüpiter Satürn kavuşumları ancak 200 yıl boyunca aynı elementte kalır ve 800 yıllık bir zodyak döngüsü tamamlanır. Bu döngülerin çağın ruhuna işaret ettiği söylenir. Bu kavuşumların belli dönemlerde bir araya gelmesi, dünyada önemli olayların olması, kitleleri etkileyen bir kralın, peygamberin doğması anlamına gelirdi.

Osmanlı döneminde de Zühre (Venüs) ile Müşteri (Jüpiter) yıldızlarının birleştikleri zamanda doğan kimseye sahipkıran denir, bu durum padişahlara  divan şiirinde bir övgü sıfatı olarak  kullanılır. Mesela 17. yüzyıl şairlerinden Nef’i , Sultan Murad’a yazmış olduğu kasidesinde onu sahipkıran olarak görmüştür:

Sultan Murad-ı kâmran, efser- dihü kişver- sitan

Hem padişah, hem kahraman sahipkıran u Cem-haşe.

İsa’nın ve nicelerinin doğumunda da dolunayla birleşen Betlehem yıldızı Jüpiter-Satürn kavuşumudur.

1347 yılında Avrupa ve Asya’da büyük bir yıkıma neden olan ve “Kara Ölüm” olarak adlandırılan büyük veba salgını üç yıl boyunca birçok insanın ölümüne neden olur ve bunun gezegen dizilimleriyle ilgili olduğu ifade edilir; Jüpiter-Satürn kavuşumu bu dizilimin iki önemli öğesidir. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi 1348 yılında bu durumu krala şöyle bildirmiştir:

“20 Mart 1345 de saat 13.00 da Kova burcu evinde Satürn, Jüpiter ve Mars’ın bir birleşmesi meydana geldi. Satürn ile Jüpiter’in birleşmesi kötülüğüyle ünlüdür ve ölümle felakete yol açmıştır. Mars ile Jüpiter’in birleşmesi kıranı (Veba salgınını) havaya yaymıştır. Burada sıcak ve nemli olan Jüpiter’in topraktan ve sudan kötücül buharları çektiği, sıcak ve kuru olan Mars’ın da daha sonra bunları bulaşıcı ateş halinde tutuşturduğu hesaplanmıştır. Bu üç gezegeni birleşmesi ancak felaket cinsinden bir saldırı anlamına gelebilirdi.”

Vatikan Kilisesi tarafından  “The Beatles Hz İsa’dan daha popüler” dediği için afaroz edilen ve Vietnam savaşını sorgulayarak geniş halk kitlelerini peşinden sürükleyen  The Beatles’ın grubunun efsanevi solisti John Lennon Jüpiter-Satürn kavuşumuna sahiptir.

İLGİLİ YAZI:  Düzlükler ve Dağlar

ABD’nin Rusya’ya gözdağı vermek için 52 yıl önce Türkiye’ye geçici olarak gizli bir biçimde  “hediye” ettiği Jüpiter füzeleri olarak bilinen ve  Hiroşimaya atılan bombanın 100 katı gücünde olan nükleer başlıklı ilk Türk Füzesi, Türk ordusuna devredildiğinde Türkiye’nin haritasında  Jüpiter geri harekette, nükleeri ve yüksek teknolojiyi anlatan Kova burcunda ve yine kimyasallar ve nükleer santrallerle ilişkilendirilen 8. evde bulunmaktaydı.

-Woody Allen’in “Tanrının varlığının kanıtı” olarak adlandırdığı ve Jüpiter senfonisi adıyla bilinen eserin yaratıcısı Mozart’ın Jüpiter’i, sanatla ifade edilen Terazi burcunda ve yaşam sonunu  anlatan 4. evindeki, Ay-Plüto kavuşumuna karedir. Jüpiter senfonisi Mozart’ın son bestesi olmuştur.

-Sadizmin babası olarak bilinen, suça yatkınlığını ölçmek amacıyla iskeleti  frenelojik olarak  mezardan çıkarılan, pornografik edebiyatın öncüsü Marquis de Sade‘nin aşırılığı ifade eden Jüpiter’i  cinsellik, ölüm,tehlikeler ve transformansyonu anlatan 8. evde ve yazarlıkla ilişkilendirilen İkizler burcundadır.

Lübnan asıllı  yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla bilinen ve 140 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasında olan Kolombiyalı şarkıcı  Shakira’nın Jüpiter’i, maddi güvenliği, zenginliği ifade eden 2. evde ve bereketli Boğa burcunda konumlanmıştır.

Kadınların gönüllerini fethetmedeki ve sayısız aşk macerasıyla tanınan Govanni Giacomo Casanova  Jüpiter – Ay karesine sahiptir

Tahta Bacaklı Frida olarak bilinen, geçirdiği ağır trafik kazasında trenin demir çubuklarının sol kalçasından girip leğen kemiğinden  çıkması sonucu  32 kez ameliyat olmak zorunda kalan Frida’nın  Yengeç yücelimli Jüpiter’i ameliyatlar evinden gelmekte ve kadersel temalara ve kayıplara işaret eden 12. evinde bulunmaktadır.

 

Emine GÜCEK / Astroloji Akademisi mezunu

03.04.2013/ADANA

 

KAYNAKÇA

Astroloji Akademisi Ders notları

Saadet Karaköse,Kozmik Alemde Nef’i’ nin Seyri

Peter MARSHALL,Dünya Astrolojisi

Gahl Eden SASSON,Kozmik Gezgin

Manly P.HALL,Tüm Çağların Gizli Öğretileri

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın