VERTEX HARİTALARI & Uranian Astroloji

Charles A. Jane

Vertex, spesifik bir incelemede önemli noktalardan biridir ve vertex’i ilk ortaya atan kişi Amerikalı astrolog ve bilim insanı Charles A. Jane olmuştur[1]. Amerikalı astrolog arkadaşı Edward Johndro ile bu noktayı keşfetmiş ve araştırmışlardır[2]. Vertex, ekliptik ile Birinci Düşey Dairenin[3] kesişmesiyle bulunur. 90°’den doğum yeri enlemi çıkartılır ve bir başka enlem derecesi elde edilir. Haritadaki IC, MC olarak kabul edilir ve bu MC’nin, yeni enlem derecesindeki ASC’si Vertex olur.

Anti-Vertex her zaman Vertex’in 180° karşısındadır. Vertex “Vx” ile ve antiVertex ise “Xx” ile sembolize edilir. Vertex her zaman, bu teknik sebeplerden ötürü 5,6,7 veya 8. evde bulunur.

Bu eksen ASC/DSC ve Ay Düğümleri karışımı gibidir ve böyle yorumlanır. Anti-Vertex kişinin kendi güdüsel hareketlerini vurgular. Vertex ise kişinin kontrolü ve deneyimi dışında kalan, ama sürekli başka insanlar tarafından maruz bırakıldığı her türlü sosyal deneyim alanını sembolize eder (Her türlü sosyal karşılaşma, sevgililik, arkadaşlık vb). Bu eksen, ilişki gibi sosyal zıtlıkların ve kutuplaşma yoğunluğunun ve insani ilişkilerdeki “etki (Vertex) – tepki (Anti-Vertex) eksenidir.

Çoğunlukla zordur ama bazen (çok nadiren, çoğunlukla zor bir deneyim yaşatır) Vertex’in mucizevi etkileri de olur (Doğum haritasındaki pozisyonuna, yani kişinin bulunduğu alanda ne yaptığına ve transit etkilerine göre). Hiç beklenmeyen, kişiye saldırmak yerine, kişiyi birden ileriye taşıyayacak tanışmalar/karşılaşmalar ve sosyal anlaşmalar da (evlilik veya ortaklık gibi her türlü akit) verir.

Vertex meydan okuyucudur (DSC/KAD). Bulunduğu alanda sürekli yeni bir deneyim için meydan okuyan, ortada bir sebep yokken bile kışkırtan ve kişinin üstüne yürüyen bir savaşçıya benzer[4].

Normal şartlarda aktif değildir, başka insanlar tarafından aktive edilir. Bulunduğu noktada başkalarından öğreneceğimiz/öğrenmemiz gereken çok şey vardır. Bu yüzden bu eksende “zıtlıkların birliği” üzerinde çalışılır.

Vertex esasen bir insanın öğrenmesi gereken önemli sosyal dersleri içerir. Bu yüzden bu nokta aktifleştiğinde kişi sanki kadersel bir olay yaşıyormuş, kendini sürekli tekrar eden bir döngünün içindeymiş gibi hisseder.

Anti-Vertex (ASC/GAD) ise kontrol altındaki, doğru veya faydalı bulduğumuz için, Vertex’ten edinilen deneyimlerden birikmiş sosyal alışkanlıklardır.

Vertex 5. ev / Anti-Vertex 11. ev
Sevgililik ilişkileri yoluyla yaşanacak kişisel gelişme fırsatları ve kader dönemeçleri. Sevgililerin meydan okuması. Kişi bu noktada anlam veremediği ve/veya kaçtığı için sevgililik ilişkisi yerine arkadaşlık ilişkisi geliştirme eğiliminde olur, fakat aslında bu bir kaçıştır. Sevgilileri ve/veya kendisiyle birlikte olmak isteyenler (talipler) aslında kadersel, bir deneyim geliştirme/test aracı olarak karşısına çıkmaktadır.

İLGİLİ YAZI:  Uranian Astroloji & KozmoBiyoloji Uzmanlaşma Sınıfı

Kişinin sevgililerinin (veya taliplerinin) yarattığı etki yoluyla öğrendikleri ve geliştirdiği tepkileri iyi bir biçimde büyüdükçe (ASC/GAD davranışını temsil eden Anti-Vertex alanında biriktikçe) ve bu alanda doğru alışkanlıklar edindikçe (Anti-Vertex) arkadaş grupları ve topluluklar/kitleler açısından şanslı olma durumu ortaya çıkar ve tüm deneyimini bu alanda bırakmaya başlar (ASC/GAD davranışı).

Kişi yoluna çıkan her talibe yeni bir deneyim ve gelişim fırsatı gözüyle bakmalıdır ve sevgililerini doğru seçmeyi, bu alanda seçici olmayı öğrenmeli, hayatına kolay kolay birisini sokmamalıdır, zira yanlış seçimler, seçmeyi öğrenmedikçe bu alanda olabilecek trajidelerin boyutu büyüyecektir. Kişi nadiren, sevgililik, yaratıcılık ve çocuklar konularına etki edebilecek mucizevi sosyal tanışıklıklar yaşayabilir.

Vertex 6. ev / Anti-Vertex 12. ev
İş ilişkileri yoluyla yaşanacak kişisel gelişme fırsatları ve kader dönemeçleri. Meslektaşların meydan okuması. Bazen meslekî sırların çalınması. Kişi bu noktada anlam veremediği ve/veya bu alandan kaçtığı için yalnız veya gizli çalışma eğiliminde olur. Bazen bu tıkanma ve haksızlıkları aşamama, hastalıklara da yol açar. Kişi sorumsuz ve tembel davranarak kaçtığı şeyin aslında sorumluluk olduğunu öğrenmelidir. Örneğin kendi projeleri meslekî anlamda çalınıyorsa artık o projeleri sorumluluk alarak bitirebilmeyi ve sunmayı yapabilmelidir.

Bazen böyle bir pozisyonda kişinin seçtiği meslek başkalarıyla sosyal tanışıklık vasıtasıyla engellenir veya kişi işten çıkarılabilir. Tüm bu kişiler aslında kadersel, bir deneyim geliştirme/test aracı olarak kişinin karşısına çıkmaktadır. Kişinin, bu kişilerin yarattığı etki yoluyla öğrendikleri ve geliştirdiği tepkileri iyi bir biçimde büyüdükçe (ASC/GAD davranışını temsil eden Anti-Vertex alanında biriktikçe) ve bu alanda doğru alışkanlıklar edindikçe (Anti-Vertex) toplumda iz bırakacak kadar şanslı olma durumu ortaya çıkar ve tüm deneyimini bu alanda bırakmaya başlar (ASC/GAD davranışı).

Kişi yoluna çıkan her iş ilişkili insana yeni bir deneyim ve gelişim fırsatı gözüyle bakmalıdır ve çalışma arkadaşlarını veya çalışanlarını doğru seçmeyi, bu alanda seçici olmayı öğrenmeli, her işe hemen soyunmamalı, eğer bir işveren ise yanına alacağı çalışanları çok iyi seçmelidir, zira yanlış seçimler, seçmeyi öğrenmedikçe bu alanda olabilecek trajidelerin boyutu büyüyecektir. Kişi nadiren, meslek konularına etki edebilecek mucizevi sosyal tanışıklıklar yaşayabilir.

Vertex 7. ev / Anti-Vertex 1. ev
Evlilik, ortaklıklar ve/veya taşınmalar yoluyla yaşanacak kişisel gelişme fırsatları ve kader dönemeçleri. Eşin veya ortakların meydan okuması. Açık ve güçlü düşmanlıklar. Kişi bu noktada anlam veremediği ve/veya bu alandan kaçtığı için yalnız veya tam tersi sürekli bir ilişkide kendini kaybetme eğiliminde olur.
Bazen bu tıkanma ve haksızlıkları ısrarla aşmaya çalışma, büyük düşmanlıklara da yol açar. Kişi kaçtığı şeyin aslında kendi yanlışları olduğunu öğrenmelidir. Çoğunlukla bu pozisyon yansıtma psikolojisi, yanlışların eş veya ortağa projekte edilmesidir. Bazen de yanlış olduğunu bile bile yanlış insanları seçmek ve onları değiştirmeye çalışmak. Böyle bir durumda, kişi kendi davranışları düzeltmedikçe veya olamayacak kişilerde ısrarcı oldukça sorunların da bitmesi biraz zordur.
Kişinin, bu kişilerin yarattığı etki yoluyla öğrendikleri ve geliştirdiği tepkileri iyi bir biçimde büyüdükçe ve kişi kendisini geliştirdikçe (ASC/GAD davranışını temsil eden Anti-Vertex alanında biriktikçe) ve bu alanda doğru alışkanlıklar edindikçe (Anti-Vertex) kişinin hem kendisi gibi olma veya bu konularda aşırı şanslı olma durumu ortaya çıkar. Kişi nadiren, evlilik veya ortaklık konularına etki edebilecek mucizevi sosyal tanışıklıklar yaşayabilir.
Vertex 8. ev / Anti-Vertex 2. ev
Finansal ilişkiler ve strestli olaylar yoluyla yaşanacak kişisel gelişme fırsatları ve kader dönemeçleri. Kaderin meydan okuması. Bazen kişinin yaşamındaki önemli eşyaların veya insanların, paranın çalınması. Kişi bu noktada anlam veremediği ve/veya bu alandan kaçtığı için her şeyi sahiplenme eğiliminde olur.
Bazen bu tıkanma ve haksızlıkları aşamama, yoğun sterese ve hastalıklara da yol açar. Kişi kaçtığı, “risk almamak” olarak gördüğü şeyin aslında hareketsiz kalmak ve değişimle, gelişim fırsatlarını kaçırmak olduğunu öğrenmelidir. Tüm bu kişiler aslında kadersel, bir deneyim geliştirme/test aracı olarak kişinin karşısına çıkmaktadır.
Kişinin, bu kişilerin yarattığı etki yoluyla öğrendikleri ve geliştirdiği tepkileri iyi bir biçimde büyüdükçe (ASC/GAD davranışını temsil eden Anti-Vertex alanında biriktikçe) ve bu alanda doğru alışkanlıklar edindikçe (Anti-Vertex) finansal açıdan şanslı olma durumu, kendine güven ortaya çıkar ve tüm deneyimini bu alanda bırakmaya başlar (ASC/GAD davranışı).
Kişi yoluna çıkan her stres yaratıcı insana yeni bir deneyim ve gelişim fırsatı gözüyle bakmalıdır. Kişi nadiren, finansal konularına etki edebilecek mucizevi sosyal tanışıklıklar yaşayabilir.
Yorum kalitesi
Örnek olması açısından bu eksenin ev örneklerini inceledik ama ev incelemesi elbette çok kabadır. Zira aslında, her zaman olması gerektiği gibi bu eksenle kavuşan gezegenler, dispozitörü ve açıları gibi pozisyonları yorumlamak gerekir. Örneğin Vertex bir gezegenle kavuşuyorsa o gezegenle birlikte yorumlanmalı, yoksa dispositörüyle, açılarıyla birlikte yorumlanmalı. Örneğin kavuşumda bulunmayan bir Vertex’in dispozitörü 3. evdeyse kişi yolda karşılaştığı birisi aracılığıyla bile bu eksenin ana temasını yaşayabilir ((kişisel bir ev olduğundan etki süresi ve/veya olayların sürekliliği daha dar kalabilir). Veya 9. evdeyse bu sefer eğitimlerle veya inançlarla ilgili alanlarda deneyimlerinin sosyal açıdan ağır geçebileceğini (sosyal bir ev) söyleyebiliriz.
Vertex Ev Sistemi
Vertex yukarıda anlatıldığı gibi, klasik batı horoskobunda incelenebildiği halde, 7. ev çizgisine çekilerek (Böylece Anti-Vertex ASC noktasına çekilmiş olur), ayrı bir harita üzerinden daha detaylı ve kapsamlı bir analize maruz bırakılabilir. Elde edilen harita kişinin tüm sosyal rastlaşmalarını temsil edecektir. Haritadaki evler bu mantığa göre incelenmelidir. Spesifik incelemede önemli detaylar verir. Genel olarak ele almak gerekirse:
1. ev kişinin sosyal karşılaşmalar için hangi motivasyon ve davranış kalıplarını gösterdiği,
2. ev sosyal karşılaşmalarla ilgili değer yargılarını ve bu anlamdaki yeteneklerini,
3. ev sosyal karşılaşmalarla ilgili iletişimini ve ona bilgi katabilecek insanları, otopark, sokak gibi yerlerde olabilecek karşılaşmaları,
4. ev kişinin ölümüne sebep olabilecek karşılaşmaları, hiç tanımadığı aile köklerinden birileriyle (bir kardeşi olduğunu bilmeyen birinin, bir gün karşısına kardeşinin çıkması gibi)  veya hayatını kökten değiştirebilecek önemli karşılaşmaları,
5. ev kişinin şöhretine ve varoluşuna, çocuklarına etki edecek önemli sosyal karşılaşmaları,
6. ev kişinin hastalanmasına veya meslekî durumuna etki edecek önemli sosyal karşılaşmaları,
7. ev eş, ortak veya açık bir düşman haline gelebilecek veya kişinin yer değiştirmesine neden olabilecek önemli karşılaşmaları,
8. ev hayati tehlike yaratabilecek veya finansal durumu değiştirebilecek önemli karşılaşmaları,
9. ev kişinin eğitimleri ve inanç, din konularında önemli olacak karşılaşmaları, inanç merkezlerinde, yurtdışında veya eğitim merkezlerinde olabilecek karşılaşmaları,
10. ev kişinin sosyal statüsüne etkide bulunabilecek karşılaşmaları,
11. ev kişinin gelecek planlarına etki edecek karşılaşmaları, sosyal gruplar, dernekler gibi grup arkadaşlığı çerçevesinde gerçekleşebilecek karşılaşmaları,
12. ev arkaplanı anlaşılamayacak, gizlilik içeren karşılaşmalar, doğaüstü deneyimler yoluyla olası karşılaşmalar.

Not: Örnek ve pratik yorumlama basamakları kitapta anlatılmaktadır.

İLGİLİ YAZI:  2021 Gökyüzü Takvimi Çıktı
Bu makale şu kitaptan alıntılanmıştır:
Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji, Zodyak Astroloji, Ağustos 2016, Devrim Dölen, S.52
Kitabı satın almak için resme tıklayın:
 
[1] Charles A. Jane hakkındaki daha fazla bilgi ve resim kaynağı için bkz.: http://www.uraniatrust.org/lives-of-celebrated-astrologers/charles-jayne.html
[2] http://www.uranian-institute.org/bfVertex.htm
[3] Prime Vertical. Herhangi bir yeryüzü noktasından geçen meridyen düzlemine ilgili noktada dik olan ve doğu-batı doğrultularını belirlemede kullanılan düşey daire.
[4] Vertex üzerinde yoğunlaşmış, Amerikalı bir astrolog arkadaşım bu nokta için: “sürekli şikayetçi, tartışmalardaki gizli etken, vurucu”  anlamına gelen ifadeler kullanır (çoğunlukla “kicker”). 

Devrim Dölen

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte, profesyonelliğe adım atmadan 24 yılını astroloji araştırmalarına verdi. 1999 yılından itibaren bunların bazılarını hakemli dergilerde (Bilim Tarihi), bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı astroloji eğitmenliği yapmıştır. 2001 yılında ücretsiz astroloji kursu veren Türkiye’deki ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerindendi. 2011 yılında ise Zodyak Astroloji Yayınevini ve bugün bir çok astrolog yetiştirmiş olan Astroloji Akademisi’ni, 2015 yılında ise astrolojimarket.com sitesini kurmuştur ve aynı yıl Astroloji Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. 2016 yılında ise Zodyak Astroloji Dergisi'ni çıkartmaya başlamıştır. Integritas tekniğinin yaratıcısıdır. Karate'de siyah kemer sahibidir. Astrolojik tablolar, tasarımlar ve diorama yapmayı, doğayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir… Şimdiye kadar çıkmış olan yayınları: Astroloji Eğitimi 2 Astroloji Eğitimi 1 Arap Noktaları & Astrolojide Gösterge Denklemleri 2022 Gökyüzü Takvimi 2021 Gökyüzü Takvimi 2020 Gökyüzü Takvimi 2019 Gökyüzü Takvimi 2018 Gökyüzü Takvimi Zodyak Astroloji Dergisi Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Asteroid Sözlüğü (Program) Bitkiler: Astroloji & Mitoloji Temel Seviye 1: Gezegenler & Elementler Temel Seviye 2: Burçlar Temel Seviye 3: Evler Temel Seviye 4: Açılar 2015 Gökyüzü Takvimi

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Türkiye'de İlk Kaynak Kitap: URANIAN ASTROLOJİ & KOZMOBİYOLOJİSatın alın kapınıza gelsin: Buraya tıklayın.
+ +