Astrolojide Evler

 

 

Ayrıca Bkz: Ev Türetme Tekniği

 

 

1. EV

Evi yöneten gök cismi: Merkür. Toplumsal (7,8,9,10,11 ve 12. evler) yarıyla bireysel yarıyı (1,2,3,4,5 ve 6. evler) birleştirdiği için bu ev Merkür yönetimindedir.

Vitae. Dışarıdan bakıldığında bir insan yada olayın nasıl göründüğü ile ilgilidir. Buna hem fiziksel görünüm hem de davranış modelleri girer. Beden dili ve kişiye yön veren genel motivasyonlar örneğin 1. evle ilgilidir. Kişinin vital durumuna ve dayanıklılığına da bu ev yol gösterir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin fiziksel görünümünü, motivasyonlarını ve genel sağlık durumunu etkiler.

 

2. EV

Kaynaklar. İstendiği zaman kullanılabilecek kaynakları ve elde olanları ifade eder. Bu yüzden hem para gibi somut kaynaklar hem de yetenekler gibi soyut kaynaklarla ilgilidir. Bir kişinin kullandığı tüm zihinsel ve fiziksel yetenekler bu evde toplanmıştır.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin yeteneklerini ve malvarlığını etkiler.

 

3. EV

Evi yöneten gök cismi: Ay. Algılama, beyin ve bir ortama adaptasyonu yönettiği için bu ev Ay yönetimindedir.

Kişisel algı, beyin ve yakın çevre. Sıklıkla ama yüzeysel görüşülen kişileri (komşu veya kardeş, yakın akrabalar gibi), kısa yolculukları temsil eder. Fikirler ve zihnin çalışma stiliyle, algılama kapasitesiyle, okuma ve yazma ile de ilgilidir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin zihnini, yakın çevresinde görüştüğü kişilerle (kardeş ve komşular gibi) olan etkileşimini ve kısa yolculuklarını etkiler.

İLGİLİ YAZI:  Astrolog Programı Türkçe Kullanma Klavuzu

 

4. EV

Özel yaşamla ilgilidir. İç dünya, bilinçaltı (kişisel), geçmişte edinilmiş deneyimler, köken duygusu, yaşadığımız yerler ve savunma mekanizmaları. Yaşam ve ölüm bu evle temsil edilir. İçine doğduğumuz aile, ebeveynler ve yaşamın sonuna bu evden bakılır. Her türlü sonuçlanmalar da bu evle ilgilidir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin yaşadığı evi, aile yaşamını, sonuçlandırdığı konuları ve iç dünyasını etkiler.

 

5. EV

Evi yöneten gök cismi: Venüs. Kişinin keyif aldığı tüm yönlerini anlattığı için bu ev Venüs yönetimindedir.

Keyifler. Keyifle, kendini ortaya koymak, sahnede olmak, tatmin olmak ve yaratıcılıkla ilgilidir. Bu yüzden eğlenceden anlama şekli, hobiler, spor, aşk ilişkileri, sanatsal ilgi bu evle ilgilidir. Çocuklar da bu evin kapsamında sayılırlar.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin moral ve motivasyonunu, hobilerini, aşk durumunu ve çocuklarını etkiler.

 

6. EV

Evi yöneten gök cismi: Mars. Kişinin çalışmalarını ve fiziksel durumunu anlattığı için bu ev Mars yönetimindedir.

Sorumluluk. Günlük rutinin nasıl geçtiğiyle, çalışmalarla ve zorunluluklarla ilgili, fizik odaklı bir evdir. Bu yüzden meslek evidir de. Genel anlamda hastalıklar da bu evin kapsamına girerler. Evcil hayvanlarla da ilgili bir evdir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin çalışmalarını, iş yerindeki durumunu, sağlığını ve evcil hayvanlarını etkiler.

 

7. EV

Birebir ilişkilerin tecrübe edildiği alandır. Bu yüzden eş, kanka, ortaklıklar, uzun süreli her türlü işbirliği ve açık düşmanlıklarla ilgilidir. Kan bağı olmadan ilişkide bulunulan tüm yabancıları sembolize eder. Birilerine vekalet edenler de bu evle sembolize edilir; avukatlar, siyasetçiler gibi.

İLGİLİ YAZI:  Yaz Saatleri

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin negatif veya pozitif etkileşimde olduğu kan bağı olmayan kişileri etkiler.

 

8. EV

Dönüşüm. En temel hayatta kalma, sosyal güç elde etme ve üreme dürtüleriyle, yani sürüngen beynin konularıyla ilgili bir evdir. Bu yüzden hayati tehlikeler, ölümden dönüş, ameliyatlar, dönüşüm, korku, endişe ve paranoya ile seksüel güdüler bu evle ilgilidir. Bu evin batıl inançlarla, adli olaylarla, trajedilerle ve derinleşmekle de ilgisi vardır.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin kertenkele beynini, araştırmalarını ve vergi, miras, borç, kredi gibi paylaşılan değerleri etkiler.

 

9. EV

Evi yöneten gök cismi: Güneş. Kişinin farkındalık ve kişilik durumunu anlattığı için bu ev Güneş yönetimindedir.

Toplumsal bilincin evidir. Bu yüzden genel kültür, yabancı gelen konular ve kişiler, yükseköğretim, yayınlar, felsefe, din, uzun mesafeli ulaşım veya iletişim, rüyalar, medya bu evin kapsamındadır. Toplumsal bilincin bir uzantısı olan hukuksal meseleler, yasalar ve evlilik gibi toplumsal seramoniler de bu evin kapsamında değerlendirilir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin eğitim durumunu, uzun yolculuklarını, hukuksal meselelerini ve dış uyaranlara maruz kaldıkça değişen farkındalık durumunu etkiler.

 

10. EV

Toplumsal statü ve saygınlığın evidir. Başarıyla ve kariyerle oldukça ilgili bir evdir. Bu yüzden dolaylı yoldan meslekle ve tanınmışlıkla da ilgisi vardır. Bu evde aynı zamanda patron, anne ve/veya baba gibi otorite figürleri de yer alır.

İLGİLİ YAZI:  Delta t

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin patronunu, rol model ebeveynini ve toplumsal statüsünü etkiler.

 

11. EV

Evi yöneten gök cismi: Jüpiter. Genişliği ve toplumsal yardımı anlattığı için bu ev Jüpiter yönetimindedir.

Sosyal grupların evidir. Grup arkadaşları, dernekler ve klüpler bu evle ilgilidir. Bir ekip çalışmasına dayanan tüm faliyetler de bu evin kapsamına girerler. Bilimsel keşifler, araştırma ekipleri gibi. Uzun vadeli gelecek planları ve durdurulamaz doğa olayları ve sosyal olaylarla da ilgilidir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin aldığı veya verdiği yardımları, arkadaşlarını ve içinde bulunduğu toplulukları, gelecek planlarını ve durdurulamaz büyük olayları etkiler.

 

12. EV

Evi yöneten gök cismi: Satürn. Toplum dışında olmayı ve sınavları anlattığı için bu ev Satürn yönetimindedir.

Kolektif bilinç ve inziva evidir. Acılar ve kayıplar, izolasyon ve toplum dışında olmakla (şifa arayan fiziksel veya ruhsal hastalar, örneğin suçlular) ilgilidir. En gizli sırlar ve kontrol edilemez, ulaşılamaz bilgilerle, kolektif bilinçte iz bırakabilmek de (unutulmayan bir ünlülük durumu) bu evle değerlendirilir.

Bu evden transit geçen gök cisimleri kişinin kendisinde çözmesi sorunları, arkaplan çalışmalarını, sırlarını ve rüya konularını etkiler.

12. evle ilgili şu yazıyı da okumak isteyebilirsiniz: 12. Evde Şifâ

 

Astroloji Akademisi eğitim notlarından (2011)

Devrim Dölen

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte, profesyonelliğe adım atmadan 24 yılını astroloji araştırmalarına verdi. 1999 yılından itibaren bunların bazılarını hakemli dergilerde (Bilim Tarihi), bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı astroloji eğitmenliği yapmıştır. 2001 yılında ücretsiz astroloji kursu veren Türkiye’deki ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerindendi. 2011 yılında ise Zodyak Astroloji Yayınevini ve bugün bir çok astrolog yetiştirmiş olan Astroloji Akademisi’ni, 2015 yılında ise astrolojimarket.com sitesini kurmuştur ve aynı yıl Astroloji Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. 2016 yılında ise Zodyak Astroloji Dergisi'ni çıkartmaya başlamıştır. Integritas tekniğinin yaratıcısıdır. Karate'de siyah kemer sahibidir. Astrolojik tablolar, tasarımlar ve diorama yapmayı, doğayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir… Şimdiye kadar çıkmış olan yayınları: Astroloji Eğitimi 2 Astroloji Eğitimi 1 Arap Noktaları & Astrolojide Gösterge Denklemleri 2022 Gökyüzü Takvimi 2021 Gökyüzü Takvimi 2020 Gökyüzü Takvimi 2019 Gökyüzü Takvimi 2018 Gökyüzü Takvimi Zodyak Astroloji Dergisi Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Asteroid Sözlüğü (Program) Bitkiler: Astroloji & Mitoloji Temel Seviye 1: Gezegenler & Elementler Temel Seviye 2: Burçlar Temel Seviye 3: Evler Temel Seviye 4: Açılar 2015 Gökyüzü Takvimi

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın