Durağan (istasyoner) Gezegenler

 

J. F. Kennedy durağan bir 8 Merkür’üne sahiptir. Merkür 12. evinin lordu ve 8’deki Venüs’le de mutual reception ve 12’deki Ay’la ve ic noktası ile büyük üçgendir. Profect Pluto bu Merkür’ün üzerinde ve transit Satürn de bu Merkür’e kare yaparken öldürülmüştür. Kennedy’nin suikasti dahil yaşamının hemen hemen her alanı, seks düşkünlüğünden, madde bağımlılığına, idealist düşüncelerine bir türlü izin vermeyen, hatalarında inat eden Merkür semboliği doludur.

 

Merkür’ün retroları yükselen burçların karakterleri (?) kadar popüler oldu son senelerde. Gök cisimlerinin geri hareketleri önemlidir, fakat hemen hemen neredeyse durağanlıklarından yani istasyonerliklerinden bahsedilmez çokca. Mayıs ayının başında durağanlıktan ve onun daha etkili oluşundan bahsettiğim zaman tablodaki yerim az olduğundan, detayı bu yazıda yazmaya başladım. Retro hareketi ise başka bir yazıya bırakıyorum ama kısaca retro harekete değineyim.

Geri hareket çeşitli haritalarda çeşitli sembolizmler içerir. Bunlar:

İlgili sembolizmde tersinelik, sıradışılık (Jüpiter retrosu: engeller gibi)

Bir konuya takıntı yapma

Tekrar eden veya seri olaylar (Seri kitaplar, diziler gibi)

Geri dönüş (Ülkeyle ilgili yerde yurtdışından geri dönüş gibi)

 

J.R.R. Tolkien 5. evinde bir retro Oğlak Merkür’üne sahiptir. Tarihinde sürekli geriye giden seri kitaplarla devasa bir mitoloji yaratmıştır. 

Durağan gök cisimleri ise apayrıdır. Gök cisimleri ileri veya geri hareketlerine başlamadan önce, dünyadan bakıldığında, gökyüzünde sanki duruyormuş gibi görünürler (+/- 3 gün). Bu zaman zarfında gezegenlerin ilgili sembolikleri yavaşlar ve semboliğe vurgu artar. Bir kaç eski yazar, geri ve ileri hareketin başlamasına göre kaliteyi ayırsa da, bunun natalda hiç bir önemi yoktur, sadece ilerletimlerde vardır ve çok ayrı bir semboliktir …

Gök cisimlerinin durağan hallerini özellikle olumsuz olarak nitelendirebiliriz retro hareketin tam tersine. Çünkü evrensel olarak kıvraklığa sahip olmayan, durağan, takılıp kalınmış ve bir türlü kurtulanamayan bir sembolizmayı gösterir. Buna rağmen her gök cismi bir şekilde açığını aynı sembolikle kapatmaya çalışır.

İLGİLİ YAZI:  Yay Burcunda Merkür Gerilemesi

Mesela durağan bir İkizler Merkür’ü yüzeyselliğini ve durağanlığını bol bol bilgi edinerek veya popülist davranarak (Yay-Jüpiter), veya çelişkili fikirlerini inanarak gidermeye çalışacaktır. Bir Balık Merkür dağınık zihnini bol bol eleştirerek ve söylenerek (Başak-Merkür), bir Koç Merkür de iletişimsizliğini başka insanlarla iletişime geçerek (Terazi-Venüs), Bir Başak Venüs sekse ilgisizliğini aşık olarak ve duygularını yücelterek (Balık-Jüpiter) vb. gidermeye çalışacaktır. Elbette bu yorumlar astrolojinin bütüncüllüğü karşısında oldukça yüzeysel, çok genel yorumlardır.

 

Ünlü casuslardan Mata Hari. 8. evinde durağan Yengeç Venüs’üne sahiptir.

Mesela Mata Hari ve Julio Iglesias’ ın durağan Venüs’leri onların cinsellik ve dans (dans da bir Venüs semboliğidir.), müzik gibi konularına dikkati çeker ve bu konuda vurgu yapar. Fakat Mata Hari’nin Venüs’ü Yengeç burcunda 8. evdedir ve bu evin lordu Merkür’le de paraleldir. 7 ve 12 lordu olarak Venüsyen niteliklerini casusluk için kullanır ve sonunda çift taraflı casusluğu kurşuna dizilmesine yol açar. Aynı ; Kennedy’deki gibi hatalarının veya bir yerlerde sorun olduğunun farkındadır fakat inat eder, görmemezlikten, bilmemezlikten gelir ve cesur “davranıyormuş”  gibi görünür. Julio Iglesias 11. evinde durağan bir Başak Venüs’üne sahiptir ve 25.000 kadınla yattığını ilan etme gereği duymuştur 🙂

Richard P. Feynman, 100 kişiden 5 tanesinde görülebilen durağan Merkür’e sahip nadir bilim insanlarından. Merkür aynı zamanda hastalığın da sahibi semboliktir (verem).  Bir başka sembolik ise Feynman’ın prestijini kaybetmemek uğruna atom bombası projesinde yer almasıdır. (Merkür’ün Neptün’e karesi ve 8. ev Pluto’suna sekstili. Zaten Boğa’nın ters aksı da Akrep burcudur.)

Durağan Merkür’ler kontrol gruplarına göre (45.000 kişilik kategorize kişisel databanklarım) bilim insanlarında çok daha nadir görülürler. Richard P. Feynman’ ın bir çok kurtarır pozisyonu olmasına karşılık durağan Merkür’ün üzücü sonuçlarına onun yaşamında da rastlamak mümkün: Haritasında durağan Merkür 5. evdedir ve 7. evin lordu olarak burada yer alan Ay ile de mutual reception’dır. Merkür partnerin yaşam sonunu gösteren 10. evin de lordudur ve Feynman aşık olduğu kızın ölümcül hastalığını öğrendiği zaman hayatının en büyük trajedisini yaşamıştı.

İLGİLİ YAZI:  Astroloji Karşıtı Sol Haber de Durağan Merkür Kurbanı Oldu

 

Beethoven’ ın Venüs’ü (Venüs=duyular ve ilişkiler) durağandır. Hem kadınlar konusunda sorunludur (2 kadın tarafından evlilik teklifi reddedildi) hem de Venüs haritasında iletişim (3) evindedir ve zamanla sağırlaşmıştır.

Durağan gezegenlerle ilgili oldukça iç karartıcı örnekler muazzam. Fakat makalemin başında belirttiğim gibi her zaman sembolik çalışır çünkü göksel cisimlerin kastı yoktur.

Semboliğin çalışmasına bir başka örnek ise yaz saatlerinin fikir babası Benjamin Franklin’dir. Benjamin Franklin’in durağan Merkür’ü, astrolojinin yaşamın içine nasıl sızdığını gösteren sayısız örneğin en güzellerindendir. Benjamin Franklin’in durağan Merkür’ü 11. evde (kitleler) Kova burcunda (zaman, kitle yönetimi) durağandır.

 

Tony Blair’in durağan Venüs’ü ortadoğudan geçmekte. İstifa etmeden hemen önce ortadoğu konusundaki adımları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Güncel Durum

Durağan Merkür güncel olarak ise bu yazı yazılırken bir çok hataya ve soruna neden oldu. En gürültü çıkaranı ise Deniz Baykal’ ın olduğu iddia edilen videodur. Türkiye haritasında Merkür muhalefeti temsil eden 4. evin lordudur ve olay patlak verdiğinde durağan Merkür muhalefetin ölüm yoluyla yeniden dirilişini temsil eden 8. evindeydi. CHP durağan Merkür nedeniyle hatalarında ısrar etmez ise önümüzde yepyeni, hatalarından arınmış bir CHP olacak.

Deniz Baykal’ın Başak Venüs’ü ile AKP’nin 12. ev lordu Başak Merkür’ü kavuşumdadır ve durağan Merkür’ün bulunduğu pozisyon bunların antisyon ekseni yani yansıtıcılarıdır. Ve ekstra olarak durağan Merkür bu iki gezegene üçgen açılıdır ve Deniz Baykal istifa ederken en güçlü rakibini suçlamıştır.

İLGİLİ YAZI:  Şenol Güneş de Satürn Durağından Nasibini Aldı

Bizde Deniz Baykal’ın olayı gürültü koparırken dünyada ise Dow Jones’da yapılan bir işlem hatasının yol açtığı büyük kriz gündemdeydi. Procter  & Gamble şirketi bir Merkür şirketidir ve bu şirketin hisse senetlerinde verilen emrin yanlış lot olarak girilmesi büyük bir düşüşe neden oldu. Durağan Merkür Amerika’nın 5. evinden doların semboliği Venüs’e sekstil ve 3. evdeki 8 lordu Ay ile de frustrate bir kare haldeydi. Merkür’ün Boğa burcundaki durağanlığı ülkemizde seks olarak, ABD’de ve peşinden uluslararası çapta ise para olarak yansıdı.

Merkür evrensel olarak iletişim, ulaşım, işlemler ve Procter & Gamble örneğinde olduğu gibi temizlik, hizmet vb. semboliklerle ilgilidir.

Boğa’daki ve kurduğu bağlantıları nedeniyle Venüs semboliklerini ön plana alsa da kendi evrensel semboliklerini de aynı şekilde çalıştırdı görüldüğü gibi.

Merkür’ün durağan olduğu (- / + 00:25 lat. veya +/-3 gün) zamanlardaki gündeme baktığımızda herşey çok açıktır. Kargo uçağının arızalanması, iki trenin çarpışması, canlı yayınlarda ağız bozmalar, gene merküryen daha bir çok yanlışlığın metan gazı faciasına, polisevinde yangına yol açması ve bunun sonucunda gelen ölümler gibi haberler doludur fakat en yankı uyandıran iki örnek bence yeterlidir.

Michelangelo ile bu makaleyi bitirmek istiyorum 🙂

Michelangelo durağan Venüs’e sahiptir. Venüs, Mars’la mutual reception halde Neptün-Uranüs kavuşumu ile kontra paraleldir: Mükemmelliği erkek vücudunda bulmuştur.

Kadınlar yapıtlarında, sadece erkek vücuduna göğüsler eklenmiş halde bulunur ve kutsal kadınlar dışında hepsi çirkindir ve bunun kadınları rakip görmekten kaynaklandığı söylenir.

Michelangelo erkekler ve erkek vücuduna duyduğu hayranlık, ayrıca eşcinselliği ve bu uğurda yaşadığı sorunları ve yaptığı haksızlıkları ile sanat dünyasında hayli ünlüdür.

 

 

Gökyüzünde durağanlık varken iyi konsantre olabilirim diye düşünmeyin. Etrafımda yazar çok ve hepimiz durağan gökler altında konsantre olmakta zorlanıyoruz. Yıllardır deneyimlenen bu eşsiz fenomeni belki de en iyi şekilde bir şeyi durdurmak için kullanabilirsiniz. Bu kullanım için bile örneklemlerimiz oldukça az…

 

29 Nisan 2010 – 03:55 – İzmir

 

 

Devrim Dölen

3 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Amerika’da ve Türkiye’de faliyet gösteren çeşitli astroloji ve istatistik gruplarıyla birlikte, profesyonelliğe adım atmadan 24 yılını astroloji araştırmalarına verdi. 1999 yılından itibaren bunların bazılarını hakemli dergilerde (Bilim Tarihi), bazılarını da internet aracılığıyla paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Türkiye’de ilk defa YÖK onaylı astroloji eğitmenliği yapmıştır. 2001 yılında ücretsiz astroloji kursu veren Türkiye’deki ilk Türkçe topluluklardan Astroloji ve Astro-Gunluk gruplarının da moderatörlerindendi. 2011 yılında ise Zodyak Astroloji Yayınevini ve bugün bir çok astrolog yetiştirmiş olan Astroloji Akademisi’ni, 2015 yılında ise astrolojimarket.com sitesini kurmuştur ve aynı yıl Astroloji Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. 2016 yılında ise Zodyak Astroloji Dergisi'ni çıkartmaya başlamıştır. Integritas tekniğinin yaratıcısıdır. Karate'de siyah kemer sahibidir. Astrolojik tablolar, tasarımlar ve diorama yapmayı, doğayı, ekoköyleri, dalmayı, aramayı, yanılmayı ve tekrar aramayı yaşam tarzı haline getirmiştir… Şimdiye kadar çıkmış olan yayınları: Astroloji Eğitimi 2 Astroloji Eğitimi 1 Arap Noktaları & Astrolojide Gösterge Denklemleri 2022 Gökyüzü Takvimi 2021 Gökyüzü Takvimi 2020 Gökyüzü Takvimi 2019 Gökyüzü Takvimi 2018 Gökyüzü Takvimi Zodyak Astroloji Dergisi Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Asteroid Sözlüğü (Program) Bitkiler: Astroloji & Mitoloji Temel Seviye 1: Gezegenler & Elementler Temel Seviye 2: Burçlar Temel Seviye 3: Evler Temel Seviye 4: Açılar 2015 Gökyüzü Takvimi

5 thoughts on “Durağan (istasyoner) Gezegenler

  • 27 Ağustos 2018 tarihinde, saat 02:29
    Permalink

    Biraz önce satürnümün durağan olduğunu öğrendim kendisi yükselen burcumun da yöneticisi. Boğada ve 3. Evde. Satürnden örnek vermemişsiniz merak ettim ne etki yapabilir? Satürn zaten sıkıntı yaratan bir gezegen bir de durağan olması işi daha da kötüleştiyor galiba.

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın