Satürn ve Mars Geri Hareketi (2014)

 

HAL-İ PÜR MELALİMİZ
Nasılsın diyorsun ya, mektubunda can dostum, 
Hal-i pür – melalimde, şöyledir ki son durum 
Mazi harap, hal b..ktan, atide de ziya yok 
Cep delik cepken delik, delik deşik şu postum. 
 
Ben ki pembe rengini, pek severdim bilirsin 
Hayat o renk değilmiş, artık böyle bilinsin! .. 
 
Mehmet Ayhan Günaydın

 
İyi değiliz hiç birimiz, halimi, ahvalimiz pek acı, nereye gidiyoruz sorusunun cevabını bilen var mı? Nedir birbirimizden alıp veremediğimiz ve nedir birbirimizden istediğimiz. Eskiden padişahlar vardı taht için yerdi birbirini, değiştik mi sanki, artık herkes kendine bir taht kurmuş ve o tahta kendi hayalini yerleştirme derdinde, farkında değil ki tahta oturttuğu onu da diğerini de kendi için kullanıyor. İçimize korkular serpiyorlar ve istemediğimiz bir yaşamı yaşamak zorunda kalmayalım kurmalarıyla ilmik ilmik örüyorlar ağlarını ve bir güzel o ağlarda av oluyoruz yenen biziz, hepimiz, sağı, solu, sünnisi, alevisi, Kürd’ü, Laz’ı, Türk’ü v.s. hepimiz aynı kumpasta tahta oynayanların kurbanlarıyız.

Gözümüz aydın ola, iki zorlu gezegen, biri Nahs-ı Ekber (Büyük Kötücül) Satürn, biri de Nahs-ı Asgar (Küçük Kötücül) Mars, aynı gün ve saat içinde dk farkıyla  retro (geri) hareketine geçti. İlahi takdir böyle uygun görmüş, olacaktan kaçış yok ve her ne olacaksa hayrımıza olması elbet temennimiz.

Satürn Ankara’ya göre çıkartılan haritada 02/03/2014 saat 18:19 civarında retrograde oldu. Mars ise aynı gün saat 18:23 civarı retro harekete geçmiştir. Her iki geri harekete geçiş zamanında da ASC’de başak burcu yükselmektedir. Bildiğiniz gibi başak burcunun hem yönetici, hem de yücelim yöneticisi olan gezegen Merkür’dür. Öncelikle an haritasında, Alcabitius ev sistemine göre Merkür’ün 6.ev girişinde ve kova burcunda olduğunu belirtelim.

 

AN HARİTASINA GÖRE MERKÜR YERLEŞİMİNİN GETİRİLERİ

Mundane haritalarda 6. ev kamusal tüm işçi ve çalışanlar, sendikalar, çalışanlara hizmet eden toplu dernekler, iş durumları, kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sağlık çalışanları, lokantalar, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personeller, ordu, polis, donanma ve savaş gemileri, sahil güvenlik vs. gibi bu evin inceleme alanına girerler. Ayrıca evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar bu evin konularındandır. Merkür ise iletişim, gençler, eğitimciler, devlette dışişleri kurumu ve bakanlığı, büyükelçilikler Merkür yönetimindedir. Ayrıca yerel ve genel yayın organları, medya, sosyal medya, hızla yayılan haberler ve spontane olaylar, teknoloji, taşımacılık, spekülatif bilgiler, haberlere ve düşüncelere yönelik gelişen spekülasyonlarla yapılan eylemler, sendikalar, hırsızlar, sağlık alanında virüsler ve mikrobik salgınlar, hızla değişen havalar, soğuk ve rüzgar Merkür etkisindedir. Her iki haritada da Merkür MC derecesine üçgen, ASC derecesine ise 150’lik açı ( Ben 150’lik açılara belgisiz açı diyorum, etkisi belli olmayan, meçhul bir işleyişe sahiptir) yapmaktadır. Satürn’e ise aplikatif (yaklaşan) kare ile açılanmaktadır.  Tüm bu konstelasyonlar dahilinde Merkür’e dair etkilerin kova burcu ve 6. Ev eşliğinde Satürn-Mars retrosunda ülkemiz adına öne çıkacağını söyleyebiliriz. Merkür mizacı doğrultusunda duruma ayak uyduran bir gezegen olduğundan, mutlak suretle Mars ve Satürn etkisi dahilinde etkilerini seyre geçirecektir.

Haritadaki asalet hesaplamasında Merkür peregrin olmadığı için gücü azımsanamaz ve kendini hem güçsüz olmadığı için hem de kova burcu gibi rahat ifade ettiği bir burçta olduğu için kendi gibi ortaya sunabilecektir. Klasik Astroloji de malefik gezegenler olarak kabul edilen ve tesirlerinin kötücül yansımaları olduğu düşünülen bu gezegenlere eşlik eden bir Merkür haliyle pek de iyicil çalışmayacaktır. Ancak felaket tellallığı yapmak da doğru olmayacaktır. Bu süreç içinde kaosa sürüklenmeye götürülen karışık zamanlar yaşayacağımızı söylemek mümkündür. Ancak Satürn muhtemel surette baskıcı olacağından çok da yayılmacı bir durum görülmeyebilir.

6. ev konularının öne çıkacağı bu süreçte halkımız adına mikrobik salgın ve virüslere dikkat etmelerini öncelikle vurgulamak isterim. Elbette bir virüs gibi yayılan söylentiler, spekülatif haberler de diğer bir uyarı konusu olacaktır. Süreç içinde öne çıkanlar gençler, askeri, polis ve sivil çalışanlar, dış işleri ve bakanlığı, çeşitli toplum kuruluşları, dernek ve sendikalar, büyükelçilikler olacaktır. Elbette Merkür etkisi ile gelen önceliklerdir bunlar, Satürn-Mars dahilinde kotamız daha da genişleyecektir.

Merkür’ün açılarından MC derecesine olan üçgen açılanma politik arenada bol ve etkileyici konuşmalar dinleyeceğimize, sıra dışı fikirlerle karşılaşacağımıza işaret ediyor, üçgen açı vasıtası ile mübalağaların kaçınılmaz olduğuna şahitlik edebiliriz. Bu süreç içinde gençlik kollarının iletişimsel sosyal etkilerini gözlemleyebiliriz. ASC derecesine olan belgisiz açının ise etkisi cidden söylenilenlere ne oranda mantık bulacağımız yönünde bizlerde emniyetsizlik düşüncesi oluşturabilir. Mantık silsilesinde düşüncelerimizde oturtamadıklarımızla ve kesinlik kazanmamış olanlarla ilgili huzursuzluklar yaşamamız olasıdır. Oldukça sıra dışı bir süreçten geçeceğimiz kesin olması ile birlikte, bir çok nereden geldiğini bilmediğimiz sözün, söylentinin ayrıntısı ve mantıksızlığı bizlerde ve özellikle gençler ve resmi güvenlik güçleri arasında problemlere sebep olabilir endişesini belirtmekte fayda vardır. Merkür yaklaşan açı ile Satürn’e kare açı yapıyor ve bu açı etkisi ile yine zihinlerde oturtulmaya çalışılanlara güvensizlik hakimiyetini koruyacaktır. Özellikle spekülasyonların hedefinde otorite konumundakiler olacaktır. Hedef her kitle de yerini bulamayacak, çünkü akış rahat olmayacak, kare açı ile her spekülatif olana tepkisel karşılık devreye girecek diyebiliriz. Muhtemelen taraflar arasında sonuca yönelik endişeler, korkular sürekli yaptırım yapmaya itecek ve devamında sıkıntılar devreye girecektir.

 

AN HARİTASINA GÖRE SATÜRN VE MARS ETKİLERİ

Ankara’ya göre Alcabitius ev sistemine göre çıkarılan haritaya göre, Satürn akrep burcunda ve 3. Evde geri hareketine başlamıştır. Mars ise terazi burcunda 2. Evde geri hareketine başlamıştır. Sadece 4 dk ara ile yani astrolojik olarak 1 derece farkla geri harekete başlayan bu iki malefik gezegen aynı zamanda mutual  reception (karşılıklı ağırlama) yapmaktadırlar. Satürn terazi burcunun yücelim yöneticiliğini yaparken, Mars akrep burcunun yönetici gezegenidir.  Mars terazi burcunda zararda olduğu bir yerleşimde olmasına karşın, Satürn ile karşılıklı ağırlama yapması sebebiyle konumunun negatif etkisi azalır. Dolayısıyla karşılıklı ağırlamanın etkisi bir yandan güçlerin birleşmesine de destekçi olacaktır. Bu etkileşim aynı zamanda iki malefik gezegenin peregrin olmasını da engelleyici bir durum arz eder.

İLGİLİ YAZI:  ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Satürn’ün 3. Evde retro olmasının etkileri mundane olarak inceleyelim. 3. Ev; ; iletişimsel tüm kanallar (radyo, tv, internet, telefon, medya ağları dahil), trafik, demiryolları, toplu taşımacılık, yollar, caddeler ve sokaklar, kütüphaneler, öğrenci ve öğretmenler, bu evin konularındandır. Ayrıca kamunun düşünceleri, fikirleri, komşu devletler, mürteciler (3-9 aksı), basın ve reklam, genel hava durumu, telifler, patentler bu evin bünyesinde incelenir. Satürn mundane astroloji de; toplumların düzen ve organize sistemlerini, otoriteyi, yaptırımları, inşaat ve kamusal yapıları, işletmeleri, üst düzey kurumları, kanun uygulamalarını, devlet hizmetlerini, ambargoları, üst düzey yöneticileri, iktidar, genelkurmay ve yargı yönetim sistemlerini, askeri ve devlet güvenlik yetkililerini, Merkür’le birlikte sendikalar, sendika yönetimleri, örgütler ve cemiyetleri yönetir. . Ayrıca Satürn bilim insanlarını, yaşlıları, sıradan halkı, kıraç arazileri, kıtlığı, madenleri, yeraltı kaynaklarını, maden işçilerini, çiftçileri, ülkesel baz da oluşan felaketleri de gösteren bir planettir.

Ülkemizde son dönemde olan olayları hepimiz kaçınılmaz olarak yakından takip eder hale geldik. Bilindiği gibi en çok kaset skandalları, kiminin kesin kanaatle inandığı veya inanmayı seçtiği, kiminin kumpas olduğuna inanmayı tercih ettiği bu süreçte, özellikle Satürn’ün akrep burcuna geçiş yapması ile içsel ve saklı bir şekilde olan otoriter yapılanmalar çatırdamaya başladı. Ülke natal doğum haritasında 5. Evde seyrine devam eden Satürn’ün ilk etapta Güneş’imiz üzerinden geçişi ile bir sınanmaya tabii tutulduk ve süreç bu zamana kadar devam etti. Akrep burcundan çıkmadan Satürn’ün yapmış olduğu bu geri hareket yapılanların bedelinin ödenme zamanının geldiğini bize göstermekte. Zaten çok rahat bir yaşamın halk adına olmadığı ülkemizde ekstra zorlanılan Satürn akrep seyrinde mutlak değişimin ve yıkılmaz denilenlerin yıkılması gerekmekteydi. Nitekim Ülke natal haritasında ki Plüton döngüsü de bunu ülkemiz adına bas bas bağırmaktadır. Ciddi ve zor bir dönemden geçtiğimiz aşikardır. Evet değişim sancılı ve acıyı içinde barındıran bir süreçtir, ancak ülkemizin güçlenmesi için şarttır. Bunun için de herkesin eteğinde ki taşları dökmesi gerekiyorsa dökecek, her türlü çirkinlik, açık ve aleni düşmanlıklar kaçınılmaz olacaktır. (Ülkemiz natal haritasında Plüton 7. Evde oğlak burcunda transit yaparak, natal 1. Evde ki Plüton’a karşıt açılanmıştır. Bu karşıt açılanma moda tabiri ile paralel yapılanmayı karşılar niteliktedir. Yani açık düşmanlıklar ve diğer devletleri, moda tabiri ile paralel otoritelerin var olan hükümetle restleşmesi doğal sürecin etkilerindendir. Daha önceden de dediğimiz gibi ülkemiz bir değişim evresindedir, kuruluşumuzdan bu yana, değişmemiş ve kalıplaşmış, yıkılması gereken her ne varsa yıkıma mahkumdur, hem Plüton döngüsü, hem de Satürn akrep geçişi, bu etkiyi güçlendirmektedir.)
 
Satürn akrep burcu retro süreci sancılı bir döneme işaret ettiği gibi, yapılanların bir geri dönüşü olduğunu ve bununla beraber yıkılması gereken güçlerin yıkılması gerektiğini, gizli yapılan her ne varsa 3. Ev etkisi ile afişe olacağını, ülkemiz haritasında 5. Evde hareket ettiği içinde göz önünde sahneleneceğini göstermektedir. Mundane etkilere an haritasına göre döndüğümüzde, iletişim ve sosyal ağların 3. Evle birlikte devrede olacağını, gençlerin zaman zaman sokaklara döküleceğini, öğretmen ve öğrencilere dair yaptırımlar olacağını, kazaların acı sonlarının yaşanabileceğini söyleyebiliriz. (Yollarda lütfen daha dikkatli olalım.) Madenlerde patlamalar ve yeraltından gelebilecek tehlikelere karşı da dikkatli olunması gereken bir zamandayız. Astrolojiden faydalanılmayan bazı durumlar bu sebepten çok üzücü olabiliyor. Şimdiye kadar gereken güvenliklerin sağlanmadığı yerlerde geri dönüşler can alıcı olabilir, ancak elbette ki dua ve temennimiz olmaması yönündedir. Satürn’ün açılarına baktığımızda Venüs ve ASC ‘ye sekstil açılandığını, Merkür’e ise daha önceden de söylediğim gibi kare açılandığını görüyoruz. Satürn-ASC açısı ciddi ve sağlam adımların atıldığı dönemlerin mükafatının alınacağını gösterir bize. Sorumluluktan kaçınılmayan, sıkı çalışma ile elde edilenlerin geri dönüşleri ülkemiz adına pozitif olacaktır. Venüs sekstili parasal ve sanatsal anlamda yapılan yaptırımların geri dönüşlerinde güzel sonuçlara işaret ettiği gibi, diplomatik arenada da otorite figürlerinin lehine durumlara işaret edebilir.

Mars’ın retro hareketi Ankara’ya göre çıkartılan ve alcabitius ev sistemini kullandığımız haritada 2. Evde gerçekleşiyordu. Mundane astroloji de 2. Ev;  ülkenin veya kurumun hazinesini, değerlerini,  milli zenginlikleri ve gelirleri, banknot durumlarını, borsaları, ekonomiyi, iç borçları, sömürgeleri, bankalar, ticaret, vergiler, paranın değersel durumu, ülke veya kurumun sanatsal yaklaşımlarını bünyesinde barındırır. Mars ise;  bir ülke veya kurumun güvenlik güçlerini, silahlı kuvvetlerini (asker ve polis gibi) ve liderlerini, muhalefeti, karşıt güçleri, savaş yöntemini ve seçimlerini, askeri, tahrikçi provakatör kesimleri, suçluları, terörizmi, saldırıları, saldırıların hedeflerini, patlamaları her türlü şiddeti yönetir. Ayrıca cerrahlar, mühendisler, sporcular, ameliyatlar, asosyal eğilimler de Mars yönetimindedir. Terazi burcunda geri harekete geçen Mars, an haritası ile 2. Ev etkisi ile de değerlerimizin, parasal ve ekonomik durumumuzun tehdit altında olduğunu gösteriyor. Maddi kaynakların zarara uğrama riski söz konusu olduğu gibi, daha önceden yaşadığımız olayların silsilesinde geri dönüşler olacağını da söyleyebiliriz. (Malum olaylarla ilgili yaşadıklarımızı tekrarlamaya gerek yok herhalde J) Provakasyonlar çıkartılarak ülke hazinesinin zarara uğraması durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ülke hepimizin bunu unutmayalım.

 Mars’ın açılarına baktığımızda Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum, Venüs ile kare, MC ile üçgen açılandığını görüyoruz. Mars-Venüs karesi diplomatik tahrikçiliği gösterdiği gibi, yapılanların parasal anlamda spekülasyonlara da sebep olacağına işaret eder, ancak geri hareket söz konusu olduğundan daha önceden yapılanlarla yüzleşmeler esas konu olarak gündeme gelebilir. Mars’ın KAD ile kavuşumu seperatif bir kavuşumdur, yani Mars, KAD’dan uzaklaşmaktadır, genel anlamı ile bu açı içinde gidilecek yolda kararsızlık barındırır, geri dönüşün söz konusu olması Mars konularında hedeflenilen yolda elde edilmeyi arzu edilenden uzaklaşıldığına işarettir. Mars-MC üçgen açısı, Mars’ı sembolize eden konularda akışı rahat durumlara işaret eder. 2. Ev terazi burcu Mars retrosu, muhtemel maddi konularda ve değerlerde itibarı gösterebileceği gibi, muhalefetin pozitif olarak yaptıklarının da mükafatını alabileceğine işarettir. MC ikizler burcunda ve Mars terazi burcunda olduğundan diplomatik arenada yüzleşmelerde muhalif tarafın söylediklerinin meyvesini alacağına işaret bir durum söz konusu olabilir.

İLGİLİ YAZI:  Mars'ta Yeraltı Gölü Keşfedildi

 

HAVA DURUMU
Merkür’ün yöneticiliğini yaptığı her iki retrograde haritasının ülkemiz hava koşullarını nasıl etkileyeceğini, mizaçları ve bulunduğu burçlar doğrultusunda inceleyeceğiz. Merkür genel yapısı ile ortama uyum sağlayan bir yapıya sahiptir. Salt etkisi ile bakıldığında soğuk mizaca sahip olsa da nemlilik ve kurulukta eşit bir durum gösterebilir. Rüzgar ve soğuğu getirebileceği düşünülen bu gezegenin yine hava grubu bir burç olan kova burcunda olması, rüzgar ve soğuk etkilerinin ülkemiz üzerinde görülme olasılığını arttırmaktadır.
Satürn mizacı soğuk ve kurudur. Etkisi de mizacı ile eş değerde beklenir, ancak akrep burcunda ki seyri, yağışı da getireceğini göstermektedir. Yağışa rağmen soğuk ve ayaz hissedilecektir.

Mars’ın mizacı sıcak ve kurudur. Etkisi mizacı doğrultusunda beklenir. Bulunduğu burç terazi olduğundan, nemli ve rüzgarlı bir havaya da işaret eder. Bu sebepten kuru sıcağı çok hissedilmez.

Mars ve Satürn karşılıklı ağırlamasını düşündüğümüzde ise, genel etkinin dönemsel farklılıklar göstereceğini söylemeliyim. Yine de retronun ilk etkisinin soğukla geleceğini, akabinde rüzgar ve yağışı getireceğini etkiler dahilinde yazabiliriz.
NOT: Elbette unutmamak gerekir ki, gökyüzünde sadece Satürn-Mars ve Merkür yok ve hava durumunun etkisi sadece onlara göre belirlenemez. Bizim yaptığımız bu harita etkisi ile olasılıkları analiz etmektir.

 

ÜLKEMİZ ADINA MALEFİKLERİN RETROGRADE ETKİLERİ
Satürn Türkiye natal haritasında 5. evde Jüpiter’le kavuşum yaparak geri hareketine geçti. Bu durum gösteriyor ki, ülkede ki dini otorite de sahne almış olan cemaatle, hükümet arasında ki perde de sahne devam edecek ama anlaşma henüz söz konusu olmayacaktır, çünkü Satürn Jüpiter’den geri harekete geçtiği için uzaklaşmaktadır. Muhtemel anlaşma süreci için Ekim ayının sonları ve Kasım ayının başları zamansal olasılık gibi görünüyor. Bu ya tam kopuş veya anlaşma olacaktır, artık orasını da zamanı gelince yazarız J. Natal Jüpiter Mars tarafından yönetilmektedir ve Mars muhalefeti temsil eden terazi burcunda 4. Evde hareketine devam ediyor. Çok açık yazıyor görünmekle beraber astrolojik konstelasyonlar eşliğinde durum muhalefetle birlikte hareket edeceklerine işaret etmektedir.

Mars Türkiye natal haritasında alcabitius ev sistemine göre 4. Eve geçmek üzere, ancak yine de 4. Ve 5. Ev etkilerini birlikte kapsıyor, hem bulunduğu derece itibarıyla hem de Satürn ile karşılıklı ağırlaması ile 2 evde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diplomatik çevrede ülke önünde yaşanan ve dış ülkelerinde alenen şahit olduğu ülke kaosumuz da yüzleşmelerin yaşanacağı bir döneme girmiş durumdayız, ancak ak ve kara net olarak belli olacak mı derseniz buna cevabım hayır. Çünkü an haritasında Güneş, Neptün ve Chiron ile balık burcunda stelyum açı kalıbını oluşturduğundan, hiçbir netlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ülkemizin natal haritasında bu stelyum 9. Evde GAD ve Uranüs kavuşumunun üzerinde gerçekleşiyor. Bu durum geçmişte olanlara cevabı kolay bulamayacağımıza ve hızlı gelişen ve netlik kazanmayan olayların henüz pusunu sürdüreceğini ifade eder. Balık burcunun ve Neptün’ün olduğu yerde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kaldı ki an haritasının yönetici gezegeni Merkür, Türkiye natal haritasının 8. Evinde yerleştiğinden gizli bir takım söylentilerin devam edeceğini ve kaynağını net olarak öğrenemeyeceğimizi de gösteriyor. Yine de Merkür’ü Satürn dispozite ettiği için hükümet adına bir şeylerin netlik kazanabileceğini, yine de an haritasında kare açılandıkları için çok da ikna edici olamayacaklarını söyleyebiliriz.

Siyasi olarak yaşanılanları bir tarafa koyarak asıl önemli olanın ülkemizin etkisi altında bulunduğu yeraltından gelebilecek tehlikeler olduğunu söylemekte fayda var. Daha önceden de değindiğim gibi retrograde an haritalarında Merkür yönetici planetti ve bu planet Türkiye natal haritasında 8. Evde yerleşmiş durumda. 8. Ev etkilerinden biri yeraltından gelebilecek tehlikelerdir, diğer yandan gençlerin ölümünü de göstermektedir Merkür. Umudumuz tıbbi açıdan güzel haberler olarak bu etkinin kendini göstermesi yönünde, 8. Ev aynı zamanda cerrahları da gösteriyor ve yöneticisi Satürn akrep burcunda olduğundan bu da kuvvetli bir olasılıktır. Artı dış ülkelerin parasal yaptırımları, ülke finansımızı etkileyebilir. Mundane astroloji de 8. Ev etkilerini de tam yazalım.

 8. Ev; Uluslar arası finansal anlaşmalar, uluslar arası borçlar, vergiler, tahvil ve bonolar, hisse senetleri, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler, emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları bu evin konularındandır. Ayrıca morglar, ameliyatlar, cerrahlar, fahişeler, laboratuarlar, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, kanalizasyon giderleri, organize suçlar, teröristler, dedektifler, silahlar, araziler, yer altı hareketleri ve okült konularda bu ev bünyesindedir.
 
Ülkemiz adına olasılıklara dair haritaları mercek altına aldık. Umudumuz odur ki, hepimiz için en sağlıklı ve faydalı olanların getirileriyle bu transitler iz bıraksın. Ancak yine de, Satürn-Mars gibi gezegenler devrede olunca daha temkinli davranmak hepimiz adına en doğru olan karardır. Trafikte hızlı gitmeyelim ve birbirimizin ne psikolojik olarak, ne de fiziken canına kast etmeyelim biz bir bütün olarak güzeliz ve kimsenin bunu bozmasına izin vermeyelim. Spekülasyonlardan, tahrikçilikten uzak duralım. Bu ülke hepimizin lütfen unutmayalım.
 
Kişisel haritalarda yükselene veya Güneş burcuna göre yorum yapmadığımı beni takip eden dostlar bilirler. Yine bu kuralımı koruyacağım. Kısaca Satürn ve Mars retrosunun gezegenlere göre etkilerini sizlerle paylaşacağım.

Satürn Rx transiti hangi evinize açı yapıyorsa o evle ilgili konularda size geri dönüşler yaşatacaktır, etki süreci yavaş ama etkili olacaktır, hak edilen ödülse, ödülünüzü zaman içinde fark edeceksiniz, ceza ise bedelinin ne olduğunu zaman içinde göreceksiniz. Mars Rx transiti yine hangi evinize açılanıyorsa o ev konularında tekrar bir hareketlenme yaşayacak, yüzleşmelerle geri dönüşlere şahit olacaksınız. Belki de bastırdığınız öfkenizi dışa vuracak veya aşırı öfkeli yaklaşımda bulunduğunuz olaylara daha sakin karşılıklar vereceksiniz.

İLGİLİ YAZI:  Merkür Yay Burcunda Geriliyor

Satürn Rx transiti Güneş’inize açılanıyorsa, kişisel olarak sabırlı ve sınırlarınızı bilerek davranışlarınızı kanalize ettiyseniz, otorite konumunda ki kişilere veya büyüğünüze gereken saygıyı göstermişseniz, disiplinle çalışmışsanız başarı ve mükafat sizin için kaçınılmaz olacaktır. Ancak tam tersi bir durum söz konusu ise gereken sabrı ve korunması gereken sınırları tekrardan öğrenme zamanınız gelmiş demektir. Otorite konumu, büyükler, disiplinli çalışmak gibi Satürn konularında tekrar sınava tabi tutulacak almadığınız dersleri almanız için size bir fırsat daha sunulacaktır.

Mars Rx transiti Güneş’inize açılanıyorsa, ateş etkili bu iki gökcisminin açılanması hayatınıza hareket katar, canlandırmak istediğiniz yönünüzü canlandırmak için gerekeni yapmadıysanız şimdi zamanı harekete geçin ve içsel enerjinizi fark edin, ancak öfkeye teslim olmamanız kimliğinizde ki gelim için gerekli olan adımdır.

Satürn Rx transiti Ay’ınıza açılanıyorsa, kendinizi ortaya çıkarmakta zorluk çektiğiniz alanlarda size bir fırsat sunulduğunu gösterir, içsel olarak engelleriniz nelerse artık yıkma zamanı gelmiştir, duygular açığa çıkmalıdır. Daha çalışkan bir dönemdesiniz, ancak daha önce ki durumlarda içsel gücünüzü açığa çıkarmadıysanız, bunu öğrenmek için bu zaman en güzel değerlendirebileceğiniz bir zamandır. Satürn Rx zamanlarında Ay açılanmaları söz konusu ise saklamadığınız sırlar sizi sıkıntıya düşürebilir, bedel ödemeniz gerekebilir.

Mars Rx transiti Ay’ınıza açılanıyorsa kendinizi oldukça cesur hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz, Ancak daha önceden yaşadığınız düz harekette ki Mars transiti esnasında sabırsız ve eleştirici tutumlarınızın sıkıntılarını çekebilirsiniz. Bu süreçte daha tahammüllü ve içsel farkındalığınızı korumayı hedeflemelisiniz. Aksi takdirde aynı tepkilerle geri dönüşler yaşamanız olasıdır.

Satürn Rx transiti Merkür’ünüze açılanıyorsa, sorumluluk içeren kararlarınızda ve düşünsel sisteminizde yaptırımlarda gerekeni yapmışsanız, dikkatli ve mantıklı tutumlar sergilemişseniz sizin için zaman içinde ödül olarak tutumlarınız geri dönüş yapacaktır. Tersi durumda yaşayacaklarınız size tekrar bir sınav gibi gelecek ve ders alırsanız mantıklı, dikkatli, sözünü tutan biri olarak kendinizde olumlu yapılanmaya yön vereceksiniz. Yine de bu dönem de zaman zaman zihninizin durduğunu hissedebilirsiniz, zorlamayın akışa bırakırsanız, devamında çok daha güçlenmiş bir zihinle yolunuza devam edeceksiniz.

Mars Rx transiti Merkür’ünüze açılanıyorsa, zihnen aktif bir evredesiniz demektir. Önceki düz hareketin etkisi ile olaylara sabırsız ve huzursuz cevaplarla karşılık vermişseniz, aynı dönemlerle tekrar yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte daha zihinsel aktivitenizi daha mantıklı kanalize ederseniz, kesin ve hedefe yönelik aktifliğiniz öne çıkar. Bu dönemde yazmak size iyi gelecektir. Ellerinizi faydalı alanlara yönelik meşgul etmelisiniz. Gereksiz tartışmalardan bu vesile ile uzaklaşabilirsiniz.

Satürn Rx transiti Venüs’ünüze açılanıyorsa, zevklerinize, hoşlandıklarınıza, harcamalarınıza kota koymayı öğrenmişseniz sizin için artık ödül zamanıdır, kısıtlamalarınızın karşılığını alacaksınız. Ancak bunları henüz öğrenemediyseniz retroyla birlikte öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. Bunu siz yapmazsanız başkaları size bunu yaşatabilir. İyisi mi kendi inisiyatifinizi kendiniz elinize alın.

Mars Rx transiti Venüs’ünüze açılanıyorsa, çekiciliğinizin, libidonuzun arttığı bir dönemdesiniz. Hoşlandıklarınızı hemen elde etmek isteyebileceğiniz, elde etmediğinizde ise agresif olabileceğiniz bu transitte, muhtemel etkileri düz harekette de yaşamış olmalısınız, ancak bu dönemde ki fark, yanlışlarla yüzleşmek durumunda kalabileceğinize de işaret edebilir.

Satürn Rx trabsiti Mars’ınıza açılanıyorsa, biri fazlasıyla aktif olan Mars ile sakin ve sabırlı olan Satürn’ün transit etkisinde Satürn size hareketlerinizi kanalize etmeniz gerektiğini, hedefe varmak için sabrı ve erdemi öğrenmeniz gerektiğini, organize olmadan yapacaklarınızdan sadece zarar göreceğinizi anlatmaya çalışacaktır. Bunları öğrenmişseniz geri hareket sürecinde mükafatınız başarı olarak size dönüş yapacaktır, Ancak öğrenmemişseniz, cezası ile yüzleşecek, tekrardan aynı konularda sınanmak durumunda kalacaksınız.

Mars Rx transiti Satürn’üze açılanıyorsa, etkiler genelde aynıdır, farkı organize hareket etmek için sizi aktifleştiren Mars’ın faydası olacaktır. Kendinizde ki fazlası ile beklemeye ve sabretmeye meyilli Satürn’ün aktifleşme zamanını içsel olarak aktifleştireceksiniz, Daha önceden yaşadığınız bu süreç Satürn söz konusu olduğu için faydalı yönlendirilmişse her şekilde başarı ve mükafat verecektir, eğer gereken yapılmamışsa sınavınız devam ediyor demektir ve aktifleşmeyi öğrenmesi gereken bir Satürn’üz var demektir.

Satürn Rx transiti Jüpiter’inize açılanıyorsa, politik olarak kendinizi donanımlı hissedebilirsiniz, dinsel argümanlarınız bu dönemde yol bulabilir, felsefe akımlarından seçimler yapabilirsiniz. Kendinizi bu dönemde topluma yön verecek doktrinleri kurarken bulabilir ve motivasyonunuzla şanslı açılımlar yakalayabilirsiniz. Yabancılarla tanışabileceğiniz Satürn-Jüpiter evrelerinde bu kişilerden yardım almanız ve yurtdışı seyahatler yapmanız da olasıdır. Bu konumun sınavı fazlasıyla dogmatikseniz ve tabulaştırdıklarınız varsa bunlarla sınanmak durumunda kalabilir, kendinize farklı yönler çizmek durumunda kalabilirsiniz.

Mars Rx transiti Jüpiter’inize açılanıyorsa, spor yapmak size iyi gelecektir. Bu süreçte şansınız aktifleşebilir, yine harcamalara dikkat, felsefi alanda gelişmeler yaşayabilirsiniz, dinsel konularda tartışmalara ve agresif tutumlara dikkat etmelisiniz. İçten ve dürüst davranmak kırıcı olmayı gerektirmez, Yaşadıklarınızı fazlasıyla içselleştirdiğinizde sinirsel sorunlar yaşamanız kaçınılmaz olur.

Genel etkileri ile Mars ve Satürn’ün haritanıza getirilerinin neler olabileceğini yazmaya çalıştım, umarım faydasını görür ve uyarıları da dikkate alırsınız.

Şiirle başladık, sanat müziğimizin Bestesi Kemani Serkis Efendi’ye ve Güftesi İhsan Raif Hanım’a ait olan bir dörtlükle bitiriyorum. Bu zamanlarımızda olduğumuz bir hal olsa gerek..Saygı ve sevgilerimle dostlar. 🙂

 

Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime
Perde-i zûlmet çekilmiş,korkarım ikbâlime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime
 
 

Astrolog Yonca Olamaz

 

Devrim Dölen notu: Yonca Olamaz'ın bu yazısı eski web sitem olan astroturkiye.com üzerinde 6 Mart 2014'te yayınlandı (web arşivlerinde mevcut) ve ne yazık ki 2 ay sonra Soma Maden Faciası gerçekleşti. Yeni web sitemde de kaybolmaması için tekrar paylaşıyorum. 

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın